נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.81
שער פתיחה 100.81 0
שער ממוצע 100.8 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 463.28
מחזור ע.נ. 15000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 100.8
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 2.59 15
25/06/2018 01/07/2018 2.42 15
26/12/2018 31/12/2018 2.42 15
25/06/2019 30/06/2019 2.42 15
26/12/2019 31/12/2019 2.42 15
25/06/2020 30/06/2020 2.42 8.33 15
27/12/2020 31/12/2020 2.42 8.33 15
25/06/2021 30/06/2021 2.42 8.33 15
26/12/2021 31/12/2021 2.42 25 15
26/06/2022 30/06/2022 2.42 25 15
26/12/2022 01/01/2023 2.42 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.7 -0.11 100.78 -0.03
99.94 -0.86 100.8 -0.01
99.41 -1.39 100.95 0.14
101 0.19
101.06 0.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 686.64 הכנסות 14.94
נכסים שוטפים 310.14 רווח גולמי -0.84
נכסים בלתי שוטפים 376.51 רווח תפעולי 2.31
הון עצמי 190.38 רווח לפני מס -5.46
התחייבות שוטפות 281.29 רווח נקי -4.15
התחייבויות בלתי שוטפות 214.97 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.8 -0.01 0 0
17:24 100.8 -0.01 15000 15.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רישן השק 60.8 102.83
אלטשלר שחם ק.נא 10.58 17.89
ילין ק.נאמ 10.53 17.81
ילין ק.גמל 4.66 7.88
נתנאל אבנר 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 100.8 -0.01 15
15/11/2017 100.81 0.01 20
14/11/2017 100.8 0.04 395
13/11/2017 100.76 0.01 35
12/11/2017 100.75 -0.05 404
09/11/2017 100.8 0 197
08/11/2017 100.8 0.11 117
07/11/2017 100.69 0.01 309
06/11/2017 100.68 0.03 393
05/11/2017 100.65 -0.05 157
02/11/2017 100.7 0.04 10
01/11/2017 100.66 0.16 146
31/10/2017 100.5 0.14 62
30/10/2017 100.36 -0.17 253
29/10/2017 100.53 -0.2 44
26/10/2017 100.73 -0.01 355
25/10/2017 100.74 -0.14 204
24/10/2017 100.88 0.13 100
23/10/2017 100.75 0 24
22/10/2017 100.75 -0.02 32
19/10/2017 100.77 0.07 69