נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.99
שער פתיחה 102.99 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 361.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 102.99
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 2.42 15
26/12/2018 31/12/2018 2.42 15
25/06/2019 30/06/2019 2.42 15
26/12/2019 31/12/2019 2.42 15
25/06/2020 30/06/2020 2.42 8.33 15
27/12/2020 31/12/2020 2.42 8.33 15
25/06/2021 30/06/2021 2.42 8.33 15
26/12/2021 31/12/2021 2.42 25 15
26/06/2022 30/06/2022 2.42 25 15
26/12/2022 01/01/2023 2.42 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.78 -0.2 102.99 0
102.77 -0.21 103 0.01
102.76 -0.22 103.5 0.5
102.28 -0.69 103.95 0.93
102.26 -0.71 104 0.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 699.71 הכנסות 14.94
נכסים שוטפים 342.85 רווח גולמי 12.86
נכסים בלתי שוטפים 356.87 רווח תפעולי -0.48
הון עצמי 182.51 רווח לפני מס -15.79
התחייבות שוטפות 318.39 רווח נקי -12.1
התחייבויות בלתי שוטפות 198.81 רווח למניה -0.48
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רישן השק 60.8 90.62
אלטשלר שחם ק.נא 10.58 15.77
ילין ק.נאמ 10.53 15.69
ילין ק.גמל 4.66 6.94
נתנאל אבנר 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 102.99 0.03 129
16/01/2018 102.96 0.06 707
15/01/2018 102.9 0 0
14/01/2018 102.9 0.46 46
11/01/2018 102.43 0.09 100
10/01/2018 102.34 -0.19 150
09/01/2018 102.53 0.1 418
08/01/2018 102.43 0 142
07/01/2018 102.43 -0.08 353
04/01/2018 102.51 -0.19 607
03/01/2018 102.7 0.31 102
02/01/2018 102.38 0 0
01/01/2018 102.38 0.62 118
31/12/2017 101.75 1.07 71
28/12/2017 100.67 0.23 156
27/12/2017 100.44 0 20
26/12/2017 100.44 0.43 91
25/12/2017 100.01 0.45 15
24/12/2017 102.15 -0.24 167
21/12/2017 102.4 0 0
20/12/2017 102.4 0.29 132
19/12/2017 102.1 0 3