נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.37
שער פתיחה 103.37 0
שער ממוצע 103.38 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 860.74
מחזור ע.נ. 98000
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 206.76
הון רשום למסחר 199999000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2017 01/10/2017 2.72 15
26/03/2018 01/04/2018 2.3 15
25/09/2018 30/09/2018 2.3 15
26/03/2019 31/03/2019 2.3 10 15
24/09/2019 02/10/2019 2.3 15
26/03/2020 31/03/2020 2.3 25 15
25/09/2020 30/09/2020 2.3 15
26/03/2021 31/03/2021 2.3 25 15
26/09/2021 30/09/2021 2.3 15
27/03/2022 31/03/2022 2.3 25 15
25/09/2022 30/09/2022 2.3 15
26/03/2023 31/03/2023 2.3 15 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.3 -0.07 103.39 0.02
102.8 -0.55 103.4 0.03
102.46 -0.88 103.41 0.04
102.45 -0.89 103.42 0.05
102.2 -1.13 103.43 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1633.51 הכנסות 30.6
נכסים שוטפים 1049.9 רווח גולמי 14.09
נכסים בלתי שוטפים 583.61 רווח תפעולי 5.38
הון עצמי 454.23 רווח לפני מס 14.13
התחייבות שוטפות 783.05 רווח נקי 12.76
התחייבויות בלתי שוטפות 396.23 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.38 0.01 0 0
17:24 103.39 0.02 8163 8.44
16:00 103.39 0.02 10500 10.86
16:00 103.39 0.02 10000 10.34
14:13 103.37 0 49337 51
13:41 103.4 0.03 10000 10.34
12:54 103.35 -0.02 300 0.31
12:54 103.35 -0.02 9700 10.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טוכמאייר אסף 32.37 233.8
רוזן ברק 32.36 233.79
בן דוד אוחיון אברהם ז 13.67 98.72
קנדה ישראל הצוק 5.04 36.39
פנטהאוז תווך 1.24 8.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 103.38 0.01 101
16/08/2017 103.37 0.08 636
15/08/2017 103.29 0.36 490
14/08/2017 102.92 -0.19 198
13/08/2017 103.12 0.06 189
10/08/2017 103.06 0.05 54
09/08/2017 103.01 -0.22 435
08/08/2017 103.24 -0.07 564
07/08/2017 103.31 -0.04 160
06/08/2017 103.35 0.16 111
03/08/2017 103.19 0.19 408
02/08/2017 102.99 0.14 663
31/07/2017 102.85 0.02 167
30/07/2017 102.83 0.08 566
27/07/2017 102.75 0 1644
26/07/2017 102.75 0.16 231
25/07/2017 102.59 0 591
24/07/2017 102.59 -0.26 160
23/07/2017 102.86 0.25 962