נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.23
שער פתיחה 106.23 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 64.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 97.59
הון רשום למסחר 91864000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 01/05/2018 2.78 25 15
21/10/2018 01/11/2018 2.78 15
21/04/2019 01/05/2019 2.78 25 15
22/10/2019 01/11/2019 2.78 15
20/04/2020 01/05/2020 2.78 25 15
21/10/2020 01/11/2020 2.78 15
20/04/2021 02/05/2021 2.78 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.36 -0.82 106.14 -0.08
105.35 -0.83 106.25 0.02
105.29 -0.88 106.34 0.1
106.35 0.11
106.55 0.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 770.92 הכנסות 127.32
נכסים שוטפים 539.39 רווח גולמי 22.5
נכסים בלתי שוטפים 231.53 רווח תפעולי 19.21
הון עצמי 209.57 רווח לפני מס 16.44
התחייבות שוטפות 417.93 רווח נקי 12.5
התחייבויות בלתי שוטפות 143.42 רווח למניה 0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אביב מרדכי 33.18 54.07
אביב יעל 19 30.96
אביב אסף 10.34 16.85
אביב אורן 10.34 16.85
אביב איה 10.34 16.85
הלמן אלדב ק.גמל 5.98 9.74
להט טליה 0.6 0.98
ספרא צפנת 0.3 0.49
חובה גפן 0.3 0.49
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 106.23 0 0
20/11/2017 106.23 -0.04 47
19/11/2017 106.27 0 0
16/11/2017 106.27 -0.27 78
15/11/2017 106.56 -0.01 97
14/11/2017 106.57 0.1 11
13/11/2017 106.46 0.21 10
12/11/2017 106.24 -0.25 265
09/11/2017 106.51 0 0
08/11/2017 106.51 0 103
07/11/2017 106.51 0.25 10
06/11/2017 106.24 -0.06 63
05/11/2017 106.3 0.07 96
02/11/2017 106.23 0 0
01/11/2017 106.23 0 42
31/10/2017 106.23 -0.16 125
30/10/2017 106.4 0 0
29/10/2017 106.4 0 47
26/10/2017 106.4 0 0
25/10/2017 106.4 0.41 11
24/10/2017 105.97 -0.02 100
23/10/2017 105.99 0.15 44