נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.98
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1908.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/10/2017 10/11/2017 0.85 4.17 15
01/02/2018 11/02/2018 0.85 4.17 15
30/04/2018 10/05/2018 0.85 4.17 15
31/07/2018 10/08/2018 0.85 4.17 15
01/11/2018 11/11/2018 0.85 4.17 15
31/01/2019 10/02/2019 0.85 4.17 15
02/05/2019 12/05/2019 0.85 4.17 15
01/08/2019 11/08/2019 0.85 4.17 15
31/10/2019 10/11/2019 0.85 4.17 15
31/01/2020 10/02/2020 0.85 4.17 15
30/04/2020 10/05/2020 0.85 4.17 15
31/07/2020 10/08/2020 0.85 4.17 15
31/10/2020 10/11/2020 0.85 4.17 15
31/01/2021 10/02/2021 0.85 4.17 15
30/04/2021 10/05/2021 0.85 4.17 15
31/07/2021 10/08/2021 0.85 4.17 15
31/10/2021 10/11/2021 0.85 4.17 15
31/01/2022 10/02/2022 0.85 4.17 15
30/04/2022 10/05/2022 0.85 4.17 15
31/07/2022 10/08/2022 0.85 4.17 15
31/10/2022 10/11/2022 0.85 4.17 15
31/01/2023 10/02/2023 0.85 4.17 15
30/04/2023 10/05/2023 0.85 4.17 15
10/08/2023 10/08/2023 0.85 4.17 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3045.7 הכנסות 436.69
נכסים שוטפים 601.51 רווח גולמי 33.39
נכסים בלתי שוטפים 2444.19 רווח תפעולי 12.53
הון עצמי 374.73 רווח לפני מס 1.83
התחייבות שוטפות 1289.82 רווח נקי 2.5
התחייבויות בלתי שוטפות 1381.16 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 102.98 0 0
17/08/2017 102.98 0 0
16/08/2017 102.98 0.29 418
15/08/2017 102.68 0.17 540
14/08/2017 102.51 -0.15 358
13/08/2017 102.66 0.26 370
10/08/2017 102.39 -0.31 622
09/08/2017 102.71 -0.28 869
08/08/2017 103 -0.01 254
07/08/2017 103.01 -0.09 432
06/08/2017 103.1 0.11 152
03/08/2017 102.99 -0.01 279
02/08/2017 103 0.22 673
31/07/2017 102.77 -0.09 869
30/07/2017 102.86 0.18 532
27/07/2017 103.42 0.01 763
26/07/2017 103.41 0.01 729
25/07/2017 103.4 0.09 292
24/07/2017 103.31 0.03 3764
23/07/2017 103.28 0.38 983