נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.9
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2497.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/10/2017 10/11/2017 0.66 4.76 25
30/01/2018 11/02/2018 0.66 4.76 25
29/04/2018 10/05/2018 0.66 4.76 25
30/07/2018 10/08/2018 0.66 25
30/10/2018 11/11/2018 0.66 25
30/01/2019 10/02/2019 0.66 25
29/04/2019 12/05/2019 0.66 4.76 25
30/07/2019 11/08/2019 0.66 4.76 25
30/10/2019 10/11/2019 0.66 4.76 25
30/01/2020 10/02/2020 0.66 4.76 25
30/04/2020 10/05/2020 0.66 4.76 25
31/07/2020 10/08/2020 0.66 4.76 25
30/10/2020 10/11/2020 0.66 4.76 25
31/01/2021 10/02/2021 0.66 4.76 25
29/04/2021 10/05/2021 0.66 4.76 25
30/07/2021 10/08/2021 0.66 4.76 25
31/10/2021 10/11/2021 0.66 4.76 25
30/01/2022 10/02/2022 0.66 4.76 25
29/04/2022 10/05/2022 0.66 4.76 25
31/07/2022 10/08/2022 0.66 4.76 25
30/10/2022 10/11/2022 0.66 4.76 25
30/01/2023 10/02/2023 0.66 4.76 25
30/04/2023 10/05/2023 0.66 4.76 25
30/07/2023 10/08/2023 0.66 4.76 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3045.7 הכנסות 436.69
נכסים שוטפים 601.51 רווח גולמי 33.39
נכסים בלתי שוטפים 2444.19 רווח תפעולי 12.53
הון עצמי 374.73 רווח לפני מס 1.83
התחייבות שוטפות 1289.82 רווח נקי 2.5
התחייבויות בלתי שוטפות 1381.16 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 100.9 0 0
17/08/2017 100.9 0 0
16/08/2017 100.9 0.1 2112
15/08/2017 100.8 0.03 1876
14/08/2017 100.77 -0.14 1831
13/08/2017 100.91 0.01 1157
10/08/2017 100.9 -0.31 3003
09/08/2017 101.21 -0.14 1673
08/08/2017 101.35 0 1984
07/08/2017 101.35 -0.18 1465
06/08/2017 101.53 0.19 721
03/08/2017 101.34 0.12 847
02/08/2017 101.22 -0.11 1762
31/07/2017 101.33 0.08 2136
30/07/2017 101.25 0.2 795
27/07/2017 101.67 -0.13 858
26/07/2017 101.8 0.21 2213
25/07/2017 101.59 0.07 2026
24/07/2017 101.52 0.03 2628