נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.24
שער פתיחה 111.24 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 104.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 83.7
הון רשום למסחר 75244960
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 2.88 15
20/08/2018 31/08/2018 2.88 15
17/02/2019 28/02/2019 2.88 15
20/08/2019 01/09/2019 2.88 15
17/02/2020 28/02/2020 2.88 15
20/08/2020 31/08/2020 2.88 15
17/02/2021 28/02/2021 2.88 21.74 15
20/08/2021 31/08/2021 2.88 15
17/02/2022 28/02/2022 2.88 21.74 15
21/08/2022 31/08/2022 2.88 15
17/02/2023 28/02/2023 2.88 26.09 15
20/08/2023 31/08/2023 2.88 15
18/02/2024 28/02/2024 2.88 30.43 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
111.21 -0.03 111.55 0.28
111.2 -0.04 111.56 0.29
110.92 -0.29 111.57 0.3
110.91 -0.3 111.6 0.32
105.96 -4.75 111.99 0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 824.74 הכנסות 20.43
נכסים שוטפים 174.66 רווח גולמי 16.46
נכסים בלתי שוטפים 650.09 רווח תפעולי 5.6
הון עצמי 261.34 רווח לפני מס -0.61
התחייבות שוטפות 171.54 רווח נקי -1.09
התחייבויות בלתי שוטפות 391.87 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אהובי יגאל 65.09 121.04
בירן צבי 7.79 14.49
ילין ק.גמל 6.83 12.69
דש איפקס ק.גמל 5.8 10.78
ילין ק.נאמ 0.42 0.78
מיטב דש ת.סל 0.28 0.52
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 111.24 0 0
20/11/2017 111.24 0.04 33
19/11/2017 111.2 -0.02 398
16/11/2017 111.22 -0.14 67
15/11/2017 111.38 0.12 73
14/11/2017 111.25 -0.3 89
13/11/2017 111.58 0.36 16
12/11/2017 111.18 0.26 61
09/11/2017 110.89 -0.08 34
08/11/2017 110.98 0 93
07/11/2017 110.98 0 3
06/11/2017 110.98 0.15 77
05/11/2017 110.81 0.75 60
02/11/2017 109.99 0 0
01/11/2017 109.99 -0.46 73
31/10/2017 110.5 0.14 140
30/10/2017 110.35 0 358
29/10/2017 110.35 0.05 140
26/10/2017 110.3 0 0
25/10/2017 110.3 0.01 276
24/10/2017 110.29 -0.2 297
23/10/2017 110.51 0.19 143