נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.8
שער פתיחה 100.8 0
שער ממוצע 100.81 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 100.82
מחזור ע.נ. 36282
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 56.45
הון רשום למסחר 56000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 2.42 43.75 15
27/12/2018 01/01/2019 2.42 56.25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.9 0.1
100.8 0
100.75 -0.05
100.5 -0.3
98.9 -1.88
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 706.66 הכנסות 183.29
נכסים שוטפים 681.34 רווח גולמי 18.32
נכסים בלתי שוטפים 25.32 רווח תפעולי 6.89
הון עצמי 146.21 רווח לפני מס -2.17
התחייבות שוטפות 554.1 רווח נקי -1.79
התחייבויות בלתי שוטפות 6.35 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:20 100.8 0 11954 12.05
11:20 100.81 0.01 24328 24.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרץ אברהם ז"ל 45.01 26.64
פרץ עמרם 37.94 22.46
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 100.8 0 0
16/01/2018 100.8 0 0
15/01/2018 100.8 0 0
14/01/2018 100.8 0 44
11/01/2018 100.8 0 12
10/01/2018 100.8 0 66
09/01/2018 100.8 0 0
08/01/2018 100.8 0.22 106
07/01/2018 100.58 0.28 301
04/01/2018 100.3 0.14 35
03/01/2018 100.16 0.63 19
02/01/2018 99.53 0 0
01/01/2018 99.53 0 0
31/12/2017 99.53 0.25 22
28/12/2017 99.28 0.03 73
27/12/2017 99.25 -0.05 38
26/12/2017 99.3 -0.2 33
25/12/2017 101.92 -0.1 106
24/12/2017 102.02 0 1156
21/12/2017 102.02 0.01 869
20/12/2017 102.01 0.05 128
19/12/2017 101.96 -0.23 102