נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.79
שער פתיחה 101.79 0
שער ממוצע 101.79 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 128.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 40.72
הון רשום למסחר 40000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 2.38 25 15
27/12/2018 01/01/2019 2.38 75 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.21 -0.57 102.27 0.47
101.2 -0.58 102.28 0.48
101 -0.78 103 1.19
99.82 -1.94
99.81 -1.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 706.66 הכנסות 183.29
נכסים שוטפים 681.34 רווח גולמי 18.32
נכסים בלתי שוטפים 25.32 רווח תפעולי 6.89
הון עצמי 146.21 רווח לפני מס -2.17
התחייבות שוטפות 554.1 רווח נקי -1.79
התחייבויות בלתי שוטפות 6.35 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.79 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרץ אברהם ז"ל 45.01 26.37
פרץ עמרם 37.94 22.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/02/2018 101.79 0 0
14/02/2018 101.79 0 0
13/02/2018 101.79 0 0
12/02/2018 101.79 0.15 73
11/02/2018 101.64 0 0
08/02/2018 101.64 0.34 177
07/02/2018 101.3 0.25 40
06/02/2018 101.05 -0.45 44
05/02/2018 101.51 0 0
04/02/2018 101.51 -0.13 166
01/02/2018 101.64 0.12 10
31/01/2018 101.52 0.02 87
30/01/2018 101.5 -0.31 8
29/01/2018 101.82 0 0
28/01/2018 101.82 0.06 4
25/01/2018 101.76 -0.08 2079
24/01/2018 101.84 -0.06 54
23/01/2018 101.9 0 0
22/01/2018 101.9 0 0
21/01/2018 101.9 0 0
18/01/2018 101.9 0 0