נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.92
שער פתיחה 107.92 0
שער ממוצע 107.82 -0.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 41.48
מחזור ע.נ. 134718
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 35.96
הון רשום למסחר 33320000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 3.28 15
20/12/2018 31/12/2018 3.28 50.03 15
19/06/2019 30/06/2019 3.28 15
20/12/2019 31/12/2019 3.28 49.97 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.6 -1.22 108.29 0.34
106.31 -1.49 108.9 0.91
105 -2.71 109 1
109.47 1.44
109.99 1.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 352.12 הכנסות 54.93
נכסים שוטפים 290.62 רווח גולמי 34.47
נכסים בלתי שוטפים 61.49 רווח תפעולי 27.89
הון עצמי 90.62 רווח לפני מס 25.9
התחייבות שוטפות 226.35 רווח נקי 19.28
התחייבויות בלתי שוטפות 35.14 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.92 0 467 0.5
15:37 107.46 -0.43 467 0.5
10:14 107.92 0 80549 86.93
10:13 107.92 0 49704 53.64
10:13 107.9 -0.02 3998 4.31
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 107.92 0 145
21/02/2018 107.92 0 17
20/02/2018 107.92 -0.06 9
19/02/2018 107.99 0 0
18/02/2018 107.99 0 0
15/02/2018 107.99 0.22 6
14/02/2018 107.75 0 0
13/02/2018 107.75 0 0
12/02/2018 107.75 0 0
11/02/2018 107.75 0 0
08/02/2018 107.75 0.39 39
07/02/2018 107.33 0 0
06/02/2018 107.33 -0.64 24
05/02/2018 108.02 0.06 430
04/02/2018 107.95 0 91
01/02/2018 107.95 0.02 0
31/01/2018 107.93 0 6
30/01/2018 107.93 -0.18 56
29/01/2018 108.12 0 0
28/01/2018 108.12 0 0
25/01/2018 108.12 0.11 9
24/01/2018 108 -0.56 5