נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 114.49
שער פתיחה 114.49 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 355.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8800
שווי שוק 290.14
הון רשום למסחר 253421000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/01/2018 21/01/2018 2.58 25
10/07/2018 20/07/2018 2.58 50 25
09/01/2019 20/01/2019 2.58 25
09/07/2019 21/07/2019 2.58 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.41 -0.07 114.73 0.21
114.28 -0.18 115.47 0.86
114.27 -0.19 115.48 0.86
113.16 -1.16 116.02 1.34
113.15 -1.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11177 הכנסות 913
נכסים שוטפים 1532 רווח גולמי 619
נכסים בלתי שוטפים 9645 רווח תפעולי 584
הון עצמי 2024 רווח לפני מס 494
התחייבות שוטפות 769 רווח נקי 189
התחייבויות בלתי שוטפות 8384 רווח למניה 36.66
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דלק-קבוצה 88.23 6185.43
אקסלנס ת.סל 0.08 5.65
אקסלנס ק.נאמ 0.01 0.91
הפניקס-משתתפות 0 0.17
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 114.49 0.16 12
20/11/2017 114.31 0.03 75
19/11/2017 114.27 0.04 31
16/11/2017 114.23 0.02 18
15/11/2017 114.21 -0.03 34
14/11/2017 114.24 -0.01 66
13/11/2017 114.25 -0.1 34
12/11/2017 114.36 0.23 9
09/11/2017 114.1 -0.06 5
08/11/2017 114.17 -0.02 27
07/11/2017 114.19 0.04 174
06/11/2017 114.14 0.03 33
05/11/2017 114.11 -0.1 20
02/11/2017 114.22 -0.05 94
01/11/2017 114.28 0.23 2
31/10/2017 114.02 -0.56 73
30/10/2017 114.66 0 42
29/10/2017 114.66 0.55 22
26/10/2017 114.03 -0.15 222
25/10/2017 114.2 0.19 9
24/10/2017 113.98 0.04 94
23/10/2017 113.93 -0.01 66