נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.74
שער פתיחה 100.74 0
שער ממוצע 100.74 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 915.11
מחזור ע.נ. 70000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 190.76
הון רשום למסחר 189361000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/10/2017 10/10/2017 0.43 15
05/04/2018 10/04/2018 0.53 15
05/10/2018 10/10/2018 0.53 15
05/04/2019 10/04/2019 0.53 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.75 0.01 100.83 0.09
100.74 0 100.84 0.1
100.73 -0.01
100.72 -0.02
100.5 -0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 18266.38 הכנסות 675.36
נכסים שוטפים 3003.04 רווח גולמי 518.91
נכסים בלתי שוטפים 15263.34 רווח תפעולי 499.75
הון עצמי 8462.11 רווח לפני מס 414.09
התחייבות שוטפות 2502.61 רווח נקי 69.71
התחייבויות בלתי שוטפות 7301.65 רווח למניה 4.76
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:55 100.74 0 60000 60.44
15:17 100.75 0.01 10000 10.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אקויטל 37.07 1207.73
נפטא 9.92 323.14
מנורה ק.גמל 7.97 259.61
מנורה מבטחים 0.03 0.89
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 100.74 0.01 60
17/08/2017 100.73 -0.07 535
16/08/2017 100.8 0 0
15/08/2017 100.8 0 1
14/08/2017 100.8 0 257
13/08/2017 100.8 0 247
10/08/2017 100.8 0 0
09/08/2017 100.8 0 252
08/08/2017 100.8 -0.01 20
07/08/2017 100.81 0 0
06/08/2017 100.81 -0.01 231
03/08/2017 100.82 0.18 815
02/08/2017 100.64 0.01 60
31/07/2017 100.63 0 151
30/07/2017 100.63 0 0
27/07/2017 100.63 0 0
26/07/2017 100.63 -0.04 1006
25/07/2017 100.67 0.01 328
24/07/2017 100.66 0.01 95
23/07/2017 100.65 0.02 201