נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.3
שער פתיחה 111.3 0
שער ממוצע 111.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.33
מחזור ע.נ. 4333
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 15
הון רשום למסחר 13479936
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 3.25 25
19/11/2018 30/11/2018 3.25 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
111.3 0 112.52 1.1
114 2.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1559.3 הכנסות 1158.59
נכסים שוטפים 959.56 רווח גולמי 271.75
נכסים בלתי שוטפים 599.74 רווח תפעולי 73.75
הון עצמי 698.75 רווח לפני מס 56.74
התחייבות שוטפות 670.25 רווח נקי 29.07
התחייבויות בלתי שוטפות 190.3 רווח למניה 1.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 111.3 0 4333 4.82
17:24 111.3 0 4333 4.82
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד-נציג 82.29 668.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 111.3 0 5
17/01/2018 111.3 0 0
16/01/2018 111.3 0 0
15/01/2018 111.3 0 0
14/01/2018 111.3 0 0
11/01/2018 111.3 0 0
10/01/2018 111.3 -0.05 24
09/01/2018 111.36 0 35
08/01/2018 111.36 0 0
07/01/2018 111.36 0 0
04/01/2018 111.36 0 25
03/01/2018 111.36 0 0
02/01/2018 111.36 0 0
01/01/2018 111.36 0 8
31/12/2017 111.36 0 0
28/12/2017 111.36 0 0
27/12/2017 111.36 0 0
26/12/2017 111.36 0 0
25/12/2017 111.36 0 23
24/12/2017 111.36 0 0
21/12/2017 111.36 0 89