נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.5
שער פתיחה 110.5 0
שער ממוצע 110.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 29.79
הון רשום למסחר 26959548
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 3.25 50 25
21/05/2018 31/05/2018 3.25 25
19/11/2018 30/11/2018 3.25 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.7 0.18 111 0.45
110 -0.45 111.01 0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1588.25 הכנסות 765.63
נכסים שוטפים 990.43 רווח גולמי 179.5
נכסים בלתי שוטפים 597.82 רווח תפעולי 49.41
הון עצמי 707.85 רווח לפני מס 34.06
התחייבות שוטפות 677.67 רווח נקי 18.25
התחייבויות בלתי שוטפות 202.72 רווח למניה 0.75
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 110.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד-נציג 82.29 699.86
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 110.5 0 0
18/09/2017 110.5 0 102
17/09/2017 110.5 0 0
14/09/2017 110.5 0.35 3
13/09/2017 110.11 -0.53 64
12/09/2017 110.7 0 0
11/09/2017 110.7 0 0
10/09/2017 110.7 0 0
07/09/2017 110.7 0.09 5
06/09/2017 110.6 0 0
05/09/2017 110.6 -0.14 36
04/09/2017 110.75 0 0
03/09/2017 110.75 -0.12 101
31/08/2017 110.88 0.25 4
30/08/2017 110.6 -0.09 146
29/08/2017 110.7 0.64 33
28/08/2017 110 0 0
27/08/2017 110 -0.1 26
24/08/2017 110.11 0 0
23/08/2017 110.11 0 0
22/08/2017 110.11 0.09 22
21/08/2017 110.01 0 0