נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 125.11
שער פתיחה 125.11 0
שער ממוצע 125.18 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10845.98
מחזור ע.נ. 1683816
מספר עסקאות 107
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 1144.89
הון רשום למסחר 913503000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/08/2017 28/08/2017 1.89 25
23/02/2018 28/02/2018 2.25 25
23/08/2018 28/08/2018 2.25 25
24/02/2019 28/02/2019 2.25 25
23/08/2019 28/08/2019 2.25 25
23/02/2020 28/02/2020 2.25 25
23/08/2020 28/08/2020 2.25 25
23/02/2021 28/02/2021 2.25 25
23/08/2021 29/08/2021 2.25 25
23/02/2022 28/02/2022 2.25 25
23/08/2022 28/08/2022 2.25 25
23/02/2023 28/02/2023 2.25 25
23/08/2023 28/08/2023 2.25 25
23/02/2024 28/02/2024 2.25 25
23/08/2024 28/08/2024 2.25 25
23/02/2025 28/02/2025 2.25 50 25
23/08/2025 29/08/2025 2.25 25
23/02/2026 01/03/2026 2.25 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
125.36 0.2 125.39 0.22
125.28 0.14 125.4 0.23
125.18 0.06 125.5 0.31
125.17 0.05 130 3.91
125.15 0.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 83683 הכנסות 5816
נכסים שוטפים 9955 רווח גולמי 1157
נכסים בלתי שוטפים 73728 רווח תפעולי 768
הון עצמי 17404 רווח לפני מס 494
התחייבות שוטפות 9320 רווח נקי 316
התחייבויות בלתי שוטפות 50662 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 125.39 0.22 80461 100.89
17:24 125.33 0.18 0 0
17:09 125.23 0.1 12042 15.08
17:09 125.23 0.1 10303 12.9
17:09 125.23 0.1 6341 7.94
16:59 125.24 0.1 8000 10.02
16:42 125.35 0.19 3070 3.85
16:39 125.32 0.17 15000 18.8
16:38 125.27 0.13 8781 11
16:18 125.22 0.09 21592 27.04
16:10 125.22 0.09 8000 10.02
15:19 125.2 0.07 80778 101.13
15:04 125.19 0.06 30508 38.19
15:04 125.2 0.07 40222 50.36
15:04 125.2 0.07 79000 98.91
15:04 125.2 0.07 221000 276.69
15:04 125.2 0.07 79000 98.91
15:04 125.2 0.07 121000 151.49
15:04 125.2 0.07 79000 98.91
15:04 125.2 0.07 90000 112.68
15:04 125.2 0.07 10000 12.52
14:58 125.2 0.07 80778 101.13
14:42 125.2 0.07 23000 28.8
14:07 125.2 0.07 85913 107.56
14:07 125.2 0.07 14087 17.64
14:04 125.15 0.03 30700 38.42
14:04 125.15 0.03 24167 30.25
13:51 125.11 0 63902 79.95
13:32 125.11 0 10124 12.67
12:58 125 -0.09 46562 58.2
12:58 125.01 -0.08 10566 13.21
12:58 125.02 -0.07 10000 12.5
12:58 125.02 -0.07 13 0.02
12:58 125.02 -0.07 54 0.07
12:58 125.02 -0.07 3 0
12:58 125.02 -0.07 16 0.02
12:58 125.02 -0.07 11 0.01
12:58 125.02 -0.07 56 0.07
12:58 125.03 -0.06 20797 26
12:58 125.1 -0.01 25773 32.24
12:58 125.1 -0.01 15410 19.28
12:58 125.12 0.01 10200 12.76
12:58 125.13 0.02 22666 28.36
12:26 125.13 0.02 1309 1.64
12:26 125.14 0.02 11205 14.02
11:22 125.14 0.02 1438 1.8
11:22 125.15 0.03 12147 15.2
11:09 125.19 0.06 6872 8.6
10:43 125.19 0.06 3128 3.92
10:43 125.2 0.07 22316 27.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 125.33 0.18 2108
16/08/2017 125.11 0.09 2987
15/08/2017 125 0 6246
14/08/2017 125 -0.14 2596
13/08/2017 125.18 0.08 417
10/08/2017 125.08 -0.33 3258
09/08/2017 125.5 0.15 7130
08/08/2017 125.31 -0.03 2028
07/08/2017 125.35 0.18 6293
06/08/2017 125.13 -0.11 8362
03/08/2017 125.27 0.34 1932
02/08/2017 124.85 0.38 4545
31/07/2017 124.38 -0.31 21962
30/07/2017 124.77 0.28 2065
27/07/2017 124.42 0.13 1277
26/07/2017 124.26 0.01 1248
25/07/2017 124.25 0.01 3380
24/07/2017 124.24 0.23 5294
23/07/2017 123.95 0.28 1945
20/07/2017 123.6 -0.14 2746