נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 71.12
שער פתיחה 71.12 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 948.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15000
שווי שוק 721.64
הון רשום למסחר 1014675509
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/10/2017 31/10/2017 0 3.6 25
05/11/2017 16/11/2017 3.4 25
06/05/2018 16/05/2018 3.4 12.05 25
05/11/2018 16/11/2018 3.4 25
05/05/2019 16/05/2019 3.4 12.05 25
05/11/2019 17/11/2019 3.4 25
05/05/2020 17/05/2020 3.4 12.05 25
05/11/2020 16/11/2020 3.4 25
05/05/2021 16/05/2021 3.4 12.05 25
06/11/2021 16/11/2021 3.4 25
05/05/2022 16/05/2022 3.4 12.05 25
05/11/2022 16/11/2022 3.4 25
05/05/2023 16/05/2023 3.4 12.05 25
05/11/2023 16/11/2023 3.4 25
05/05/2024 16/05/2024 3.4 12.05 25
05/11/2024 17/11/2024 3.4 25
16/05/2025 16/05/2025 3.4 12.05 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
70.64 -0.67 71.22 0.14
70.28 -1.18 71.23 0.15
70.14 -1.38 71.5 0.53
70 -1.57 72.8 2.36
91.52 28.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14751.86 הכנסות 2731.22
נכסים שוטפים 5601.1 רווח גולמי 356.75
נכסים בלתי שוטפים 9150.76 רווח תפעולי 221.91
הון עצמי 1078.08 רווח לפני מס 26.31
התחייבות שוטפות 8213.75 רווח נקי -37.04
התחייבויות בלתי שוטפות 5460.03 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לבייב לב 48.13 31.95
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 71.12 0.69 819
18/09/2017 70.63 1.25 172
17/09/2017 69.76 0.22 532
14/09/2017 69.61 0 8
13/09/2017 69.61 0.64 49
12/09/2017 69.17 0.61 160
11/09/2017 68.75 0.56 289
10/09/2017 68.37 0.18 176
07/09/2017 68.25 0.01 145
06/09/2017 68.24 -0.8 380
05/09/2017 68.79 0 56
04/09/2017 68.79 0.13 15
03/09/2017 68.7 -0.16 81
31/08/2017 68.81 -0.55 112
30/08/2017 69.19 -0.45 59
29/08/2017 69.5 -0.36 219
28/08/2017 69.75 -1.08 76
27/08/2017 70.51 -0.25 32