נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 64.6
שער פתיחה 64.6 0
שער ממוצע 64.56 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 477.13
מחזור ע.נ. 36000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 16000
שווי שוק 213.52
הון רשום למסחר 331034382
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 3.35 25
21/08/2018 02/09/2018 3.35 25
18/02/2019 01/03/2019 3.35 25
21/08/2019 01/09/2019 3.35 25
18/02/2020 01/03/2020 3.35 2.39 25
21/08/2020 01/09/2020 3.35 25
18/02/2021 01/03/2021 3.35 32.54 25
22/08/2021 01/09/2021 3.35 25
18/02/2022 01/03/2022 3.35 32.54 25
21/08/2022 01/09/2022 3.35 25
19/02/2023 01/03/2023 3.35 32.54 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
64.5 -0.15 64.6 0
64.4 -0.31 64.69 0.14
64.31 -0.45 64.7 0.15
64.3 -0.46 64.8 0.31
64.2 -0.62 64.9 0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 15498.22 הכנסות 3906.13
נכסים שוטפים 4981.98 רווח גולמי 1118.72
נכסים בלתי שוטפים 10516.25 רווח תפעולי 634.05
הון עצמי 1384.38 רווח לפני מס 229.45
התחייבות שוטפות 8494.05 רווח נקי 34.93
התחייבויות בלתי שוטפות 5619.8 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:34 64.5 -0.15 16000 10.32
10:25 64.6 0 3921 2.53
10:25 64.59 -0.02 16079 10.39
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לבייב לב 48.13 20.77
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 64.6 -0.72 723
16/01/2018 65.07 0.49 697
15/01/2018 64.75 0.15 72
14/01/2018 64.65 0.12 592
11/01/2018 64.57 0.58 237
10/01/2018 64.2 -0.31 713
09/01/2018 64.4 0.08 174
08/01/2018 64.35 -0.08 516
07/01/2018 64.4 0.78 485
04/01/2018 63.9 -0.53 1399
03/01/2018 64.24 -0.51 900
02/01/2018 64.57 0.39 827
01/01/2018 64.32 -0.2 1246
31/12/2017 64.45 0.25 531
28/12/2017 64.29 0.02 1648
27/12/2017 64.28 0.69 407
26/12/2017 63.84 0.39 1516
25/12/2017 63.59 0.74 2409
24/12/2017 63.12 -0.82 2742
21/12/2017 63.64 2.1 1352
20/12/2017 62.33 2.65 1899
19/12/2017 60.72 3.85 1302