נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.94
שער פתיחה 106.94 0
שער ממוצע 107.19 0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 384.72
מחזור ע.נ. 224186
מספר עסקאות 67
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 221.1
הון רשום למסחר 205749000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 1.25 25
20/12/2017 31/12/2017 1.25 25
20/03/2018 01/04/2018 1.25 25 25
19/06/2018 01/07/2018 1.25 25
20/09/2018 30/09/2018 1.25 25
20/12/2018 31/12/2018 1.25 25
20/03/2019 31/03/2019 1.25 25 25
19/06/2019 30/06/2019 1.25 25
19/09/2019 02/10/2019 1.25 25
20/12/2019 31/12/2019 1.25 25
20/03/2020 31/03/2020 1.25 25 25
19/06/2020 30/06/2020 1.25 25
21/09/2020 30/09/2020 1.25 25
20/12/2020 31/12/2020 1.25 25
21/03/2021 31/03/2021 1.25 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.07 0.12 107.44 0.47
107 0.06 107.45 0.48
106.98 0.04 107.47 0.5
106.87 -0.07 107.48 0.5
106.82 -0.11 107.49 0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4404.33 הכנסות 126.46
נכסים שוטפים 720.58 רווח גולמי 31.67
נכסים בלתי שוטפים 3683.75 רווח תפעולי -7.9
הון עצמי 1084.98 רווח לפני מס -32.32
התחייבות שוטפות 724.84 רווח נקי -18.82
התחייבויות בלתי שוטפות 2594.51 רווח למניה -0.67
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 107.46 0.49 0 0
16:24 107.47 0.5 35985 38.67
16:10 107.47 0.5 17000 18.27
15:29 107.48 0.5 16478 17.71
15:07 107.38 0.41 14203 15.25
14:07 107.32 0.36 1297 1.39
14:07 107.07 0.12 18703 20.03
14:04 107.07 0.12 9300 9.96
13:59 107.07 0.12 16212 17.36
12:35 107.07 0.12 15000 16.06
12:16 107.01 0.07 7 0.01
12:16 107.01 0.07 1 0
12:16 106.98 0.04 50000 53.49
12:16 106.97 0.03 15936 17.05
12:01 106.97 0.03 14064 15.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס-משתתפות 46.04 409.52
נמרודי יעקב 41.92 372.87
נמרודי עופר 29.15 259.24
אורסי נאמ'נמרוד 2.12 18.83
נמרודי ברנט יעל 0.47 4.16
נמרודי-רינות סמדר 0.39 3.47
אקסלנס ת.סל 0.39 3.47
ויסברג רון 0.15 1.32
אקסלנס ק.נאמ 0.12 1.07
ויסברג נמרוד 0.11 0.95
ויסברג ליטל 0.11 0.95
ויסברג לירון 0.11 0.95
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 107.46 0.49 240
17/08/2017 106.94 0.12 356
16/08/2017 106.81 -0.06 42
15/08/2017 106.87 0.02 79
14/08/2017 106.85 -0.07 130
13/08/2017 106.93 0.03 50
10/08/2017 106.9 -0.09 333
09/08/2017 107 -0.07 34
08/08/2017 107.08 -0.11 74
07/08/2017 107.2 0.1 93
06/08/2017 107.09 0.1 257
03/08/2017 106.98 -0.03 187
02/08/2017 107.01 0.04 254
31/07/2017 106.97 0.02 230
30/07/2017 106.95 0.03 79
27/07/2017 106.92 -0.04 302
26/07/2017 106.96 0.04 313
25/07/2017 106.92 -0.09 380
24/07/2017 107.02 -0.18 328
23/07/2017 107.21 0.04 357