נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.17
שער פתיחה
שער ממוצע 109.17 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 575.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 179.9
הון רשום למסחר 164792175
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 3.6 20 15
20/12/2018 31/12/2018 3.6 20 15
19/06/2019 30/06/2019 3.6 20 15
20/12/2019 31/12/2019 3.6 20 15
19/06/2020 30/06/2020 3.6 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.1 -0.06
109.08 -0.08
109.07 -0.09
109.06 -0.1
108.71 -0.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5659.61 הכנסות 318.19
נכסים שוטפים 828.22 רווח גולמי 236.67
נכסים בלתי שוטפים 4831.39 רווח תפעולי 210.05
הון עצמי 2328.29 רווח לפני מס 127.81
התחייבות שוטפות 471.1 רווח נקי 99.86
התחייבויות בלתי שוטפות 2860.21 רווח למניה 19.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 59.3 1378.57
איזנברג שלמה 10.54 245.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 109.17 -0.02 48
18/02/2018 109.19 0.02 318
15/02/2018 109.17 0 153
14/02/2018 109.17 0.03 27
13/02/2018 109.14 0.05 37
12/02/2018 109.09 -0.03 111
11/02/2018 109.12 -0.15 37
08/02/2018 109.28 -0.03 174
07/02/2018 109.31 0.01 598
06/02/2018 109.3 -0.07 546
05/02/2018 109.38 -0.16 302
04/02/2018 109.56 -0.01 112
01/02/2018 109.57 0.05 82
31/01/2018 109.51 0.02 144
30/01/2018 109.49 -0.03 93
29/01/2018 109.52 -0.09 122
28/01/2018 109.62 -0.07 180
25/01/2018 109.7 -0.05 60
24/01/2018 109.75 0.02 1
23/01/2018 109.73 0.02 297
22/01/2018 109.71 0.03 599
21/01/2018 109.68 0.04 259