נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.79
שער פתיחה 102.79 0
שער ממוצע 102.82 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 282.62
מחזור ע.נ. 89099
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 107.26
הון רשום למסחר 104303800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
30/11/2017 30/11/2017 2.92 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.73 -0.06 102.74 -0.05
102.72 -0.07 102.86 0.07
102.52 -0.26 102.87 0.08
101 -1.74 102.88 0.09
102.89 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2269.91 הכנסות 826.15
נכסים שוטפים 1318.56 רווח גולמי 134.82
נכסים בלתי שוטפים 951.36 רווח תפעולי 51.11
הון עצמי 1019.28 רווח לפני מס 29.91
התחייבות שוטפות 698.45 רווח נקי 21.27
התחייבויות בלתי שוטפות 552.19 רווח למניה 3.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.83 0.04 0 0
17:24 102.74 -0.05 12000 12.33
12:49 102.85 0.06 47000 48.34
10:00 102.86 0.07 2000 2.06
10:00 102.85 0.06 15000 15.43
10:00 102.84 0.05 5000 5.14
10:00 102.82 0.03 8000 8.23
09:38 102.79 0 99 0.1
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 59.13 946.27
כלל ביטוח-ק.גמל 7.01 112.21
כלל ביטוח-משתתפ 5.68 90.95
כלל החז ביטוח 1.69 27.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 102.83 0.04 92
18/09/2017 102.79 0.07 101
17/09/2017 102.72 0 80
14/09/2017 102.72 0.03 12
13/09/2017 102.69 0 5
12/09/2017 102.69 -0.12 66
11/09/2017 102.81 0.08 241
10/09/2017 102.73 0 18
07/09/2017 102.73 0 22
06/09/2017 102.73 0 0
05/09/2017 102.73 0.03 732
04/09/2017 102.7 0 0
03/09/2017 102.7 0 35
31/08/2017 102.7 0 11
30/08/2017 102.7 0.01 154
29/08/2017 102.69 -0.01 587
28/08/2017 102.7 0 92
27/08/2017 102.7 0.01 34
24/08/2017 102.69 0 25
23/08/2017 102.69 0 71
22/08/2017 102.69 0 2070