נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.9
שער פתיחה 102.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 129.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 107.33
הון רשום למסחר 104303800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
30/11/2017 30/11/2017 2.92 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.91 0.01
102.9 0
95.64 -7.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2272.86 הכנסות 1230.67
נכסים שוטפים 1319.39 רווח גולמי 197.69
נכסים בלתי שוטפים 953.47 רווח תפעולי 74.95
הון עצמי 1036.44 רווח לפני מס 49
התחייבות שוטפות 710.08 רווח נקי 36.91
התחייבויות בלתי שוטפות 526.34 רווח למניה 5.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 59.13 922.47
כלל ביטוח-משתתפ 8.95 139.64
כלל ביטוח-ק.גמל 3.78 59
כלל החז ביטוח 1.67 25.98
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 102.9 0 12
20/11/2017 102.9 0.01 10
19/11/2017 102.89 0 0
16/11/2017 102.89 0 0
15/11/2017 102.89 0 13
14/11/2017 102.89 0 5
13/11/2017 102.89 0 53
12/11/2017 102.89 -0.03 157
09/11/2017 102.92 0 5541
08/11/2017 102.92 0 963
07/11/2017 102.92 0.07 1451
06/11/2017 102.85 0 33
05/11/2017 102.85 -0.05 13
02/11/2017 102.9 0 0
01/11/2017 102.9 0.02 1120
31/10/2017 102.88 0 2
30/10/2017 102.88 0 0
29/10/2017 102.88 0 4
26/10/2017 102.88 0 96
25/10/2017 102.88 0 3
24/10/2017 102.88 0 560
23/10/2017 102.88 0 4