נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.5
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 173.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 100.4
הון רשום למסחר 95167751
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
30/11/2017 30/11/2017 5.7 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7223.55 הכנסות 952
נכסים שוטפים 1217.43 רווח גולמי 720.09
נכסים בלתי שוטפים 6006.11 רווח תפעולי 702.32
הון עצמי 2983.54 רווח לפני מס 580.52
התחייבות שוטפות 767.35 רווח נקי 94.61
התחייבויות בלתי שוטפות 3472.66 רווח למניה 0.97
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יואל 64.69 1349.04
מנורה-משתתפות 7.84 163.52
מגדל משתתפות 4.15 86.55
מגדל קופ"ג 2.89 60.2
מגדל ק.נאמ 0.36 7.46
מגדל ביטוח 0.25 5.17
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 105.5 0 0
16/11/2017 105.5 0 0
15/11/2017 105.5 0 0
14/11/2017 105.5 0 0
13/11/2017 105.5 0 0
12/11/2017 105.5 0 0
09/11/2017 105.5 0 0
08/11/2017 105.5 0 124
07/11/2017 105.5 0 51
06/11/2017 105.5 0 0
05/11/2017 105.5 0 13
02/11/2017 105.5 0 11
01/11/2017 105.5 0 0
31/10/2017 105.5 0 0
30/10/2017 105.5 0 26
29/10/2017 105.5 0 32
26/10/2017 105.5 0 13
25/10/2017 105.5 0 11
24/10/2017 105.5 0 469
23/10/2017 105.5 0 0
22/10/2017 105.5 0 52