נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.22
שער פתיחה
שער ממוצע 119.22 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 583.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 507.8
הון רשום למסחר 425933000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/11/2017 10/12/2017 1.92 25
30/05/2018 10/06/2018 1.92 25
29/11/2018 10/12/2018 1.92 25
30/05/2019 10/06/2019 1.92 25 25
29/11/2019 10/12/2019 1.92 25
31/05/2020 10/06/2020 1.92 25 25
29/11/2020 10/12/2020 1.92 25
30/05/2021 10/06/2021 1.92 25 25
29/11/2021 10/12/2021 1.92 25
30/05/2022 10/06/2022 1.92 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 218393 הכנסות 2471
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 14972 רווח לפני מס 957
התחייבות שוטפות רווח נקי 575
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.5
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלטשלר שחם ק.גמ 4.09 481.26
מיטב דש ת.סל 2.89 340.58
דש איפקס ק.גמל 1.59 187.06
אלטשלר שחם ק.נא 1.32 155.53
דש איפקס ק.נאמ 0.64 75.78
מיטב דש נ.תיקים 0.12 14.26
בכר יוסף 0 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 119.22 -0.15 54
22/08/2017 119.4 -0.06 106
21/08/2017 119.47 -0.15 81
20/08/2017 119.65 0.63 226
17/08/2017 118.9 0.05 57
16/08/2017 118.84 0.01 147
15/08/2017 118.83 0 155
14/08/2017 118.83 -0.17 107
13/08/2017 119.03 0 358
10/08/2017 119.03 -0.03 221
09/08/2017 119.06 0 109
08/08/2017 119.06 0.13 189
07/08/2017 118.9 0.08 215
06/08/2017 118.81 0.01 49
03/08/2017 118.8 0.04 156
02/08/2017 118.75 0.05 262
31/07/2017 118.69 0.02 151
30/07/2017 118.67 -0.12 100
27/07/2017 118.81 -0.08 161
26/07/2017 118.9 0.01 164
25/07/2017 118.89 -0.02 408