נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.12
שער פתיחה 119.12 0
שער ממוצע 119 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 733.14
מחזור ע.נ. 158668
מספר עסקאות 55
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 387.41
הון רשום למסחר 325416000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/11/2017 10/12/2017 3.2 15
30/05/2018 10/06/2018 3.2 15
29/11/2018 10/12/2018 3.2 15
30/05/2019 10/06/2019 3.2 25 15
29/11/2019 10/12/2019 3.2 15
31/05/2020 10/06/2020 3.2 25 15
29/11/2020 10/12/2020 3.2 15
30/05/2021 10/06/2021 3.2 25 15
29/11/2021 10/12/2021 3.2 15
30/05/2022 10/06/2022 3.2 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
119.04 -0.07 119.05 -0.06
119.02 -0.08 119.12 0
119 -0.1 119.15 0.03
118.65 -0.39 119.2 0.07
118.6 -0.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 218393 הכנסות 2471
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 14972 רווח לפני מס 957
התחייבות שוטפות רווח נקי 575
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.5
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 119.05 -0.06 0 0
17:24 119.05 -0.06 43719 52.05
15:52 119.05 -0.06 7680 9.14
15:52 119.05 -0.06 17900 21.31
15:52 119.05 -0.06 17900 21.31
15:52 119.05 -0.06 13850 16.49
14:11 119.03 -0.08 1402 1.67
14:11 119.04 -0.07 20198 24.04
14:11 119.05 -0.06 8400 10
13:16 119.06 -0.05 15237 18.14
13:16 119.07 -0.04 11752 13.99
09:30 118.5 -0.52 382 0.45
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלטשלר שחם ק.גמ 4.09 441.94
מיטב דש ת.סל 2.89 312.76
דש איפקס ק.גמל 1.59 171.77
אלטשלר שחם ק.נא 1.32 142.82
דש איפקס ק.נאמ 0.64 69.59
מיטב דש נ.תיקים 0.12 13.09
בכר יוסף 0 0.28
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 119.05 -0.06 189
21/08/2017 119.12 -0.01 177
20/08/2017 119.13 0.15 144
17/08/2017 118.95 0.08 661
16/08/2017 118.85 0.06 677
15/08/2017 118.78 0.03 498
14/08/2017 118.75 0.07 601
13/08/2017 118.67 0.03 778
10/08/2017 118.63 -0.01 163
09/08/2017 118.64 -0.08 205
08/08/2017 118.74 0.07 60
07/08/2017 118.66 -0.01 91
06/08/2017 118.67 0.04 464
03/08/2017 118.62 -0.01 335
02/08/2017 118.63 0.02 213
31/07/2017 118.61 0.03 376
30/07/2017 118.58 -0.09 401
27/07/2017 118.69 0.24 999
26/07/2017 118.4 0 230
25/07/2017 118.4 0.02 219
24/07/2017 118.38 -0.04 469
23/07/2017 118.43 0.08 424