נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5399965
שער פתיחה 5399965 0
שער ממוצע 5398049.5 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1572.35
מחזור ע.נ. 13
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 846.52
הון רשום למסחר 15681
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/01/2019 10/01/2019 3.6 15
05/01/2020 10/01/2020 3.6 15
05/01/2021 10/01/2021 3.6 15
05/01/2022 10/01/2022 3.6 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5395000 -0.09 5399966 0
5385005 -0.28 5402665 0.05
5385001 -0.28 5420000 0.37
5325000 -1.39 5435000 0.65
5594300 3.6
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 219665 הכנסות 3678
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 15294 רווח לפני מס 1463
התחייבות שוטפות רווח נקי 888
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.77
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5398398 -0.03 0 0
17:24 5399000 -0.02 1 53.99
17:09 5385250 -0.27 1 53.85
17:08 5399966 0 1 54
17:07 5399966 0 1 54
17:04 5399966 0 1 54
17:04 5399967 0 2 108
13:27 5399966 0 3 162
12:07 5399966 0 3 162
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלטשלר שחם ק.גמ 4.63 537.65
אלטשלר שחם ק.נא 1.29 149.8
אלטשולר גידור 0.04 4.42
נץ גידור 0.01 1.01
בכר יוסף 0 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 5399965 0.28 54
21/01/2018 5385001 0 215
18/01/2018 5385001 -0.14 1509
17/01/2018 5392667 0 1348
16/01/2018 5392781 0.05 431
15/01/2018 5390085 0 539
14/01/2018 5390000 0 862
11/01/2018 5390002 0.27 862
10/01/2018 5375222 0.04 484
09/01/2018 5373100 0 0
08/01/2018 5373100 0.24 215
07/01/2018 5360000 0.19 54
04/01/2018 5350000 0 642
03/01/2018 5530000 0.09 939
02/01/2018 5525000 0.02 166
01/01/2018 5524002 -0.02 774
31/12/2017 5525001 0.02 1381
28/12/2017 5523976 -0.11 1655
27/12/2017 5530002 0.29 333
26/12/2017 5514006 0.02 386
25/12/2017 5513000 0.04 276
24/12/2017 5511001 0 716