נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5470400
שער פתיחה 5470400 0
שער ממוצע 5461697 -0.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2886.51
מחזור ע.נ. 30
מספר עסקאות 22
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 857.83
הון רשום למסחר 15681
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/01/2018 10/01/2018 3.6 15
06/01/2019 10/01/2019 3.6 15
05/01/2020 10/01/2020 3.6 15
05/01/2021 10/01/2021 3.6 15
05/01/2022 10/01/2022 3.6 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5471000 0.01 5483785 0.24
5470400 0 5490000 0.36
5370497 -1.83 5498500 0.51
5360992 -2 5500000 0.54
5357900 -2.06 5578400 1.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 218393 הכנסות 2471
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 14972 רווח לפני מס 957
התחייבות שוטפות רווח נקי 575
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.5
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5470497 0 1 54.7
16:37 5470497 0 1 54.7
16:37 5470497 0 1 54.7
16:33 5356901 -2.07 1 53.57
16:24 5470400 0 1 54.7
16:24 5470410 0 1 54.7
16:24 5470440 0 1 54.7
16:24 5470500 0 1 54.7
16:23 5470500 0 2 109.41
13:52 5470400 0 3 164.11
13:52 5470500 0 1 54.7
13:52 5470501 0 1 54.71
12:55 5476000 0.1 1 54.76
12:33 5476000 0.1 1 54.76
12:20 5476000 0.1 1 54.76
12:01 5475000 0.08 2 109.5
11:53 5474999 0.08 1 54.75
10:59 5354000 -2.13 1 53.54
10:52 5455002 -0.28 1 54.55
10:51 5474999 0.08 1 54.75
10:43 5474999 0.08 1 54.75
09:49 5474995 0.08 5 273.75
09:49 5474994 0.08 1 54.75
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלטשלר שחם ק.גמ 4.09 428.09
מיטב דש ת.סל 2.89 302.96
דש איפקס ק.גמל 1.59 166.39
אלטשלר שחם ק.נא 1.32 138.35
דש איפקס ק.נאמ 0.64 67.41
מיטב דש נ.תיקים 0.12 12.68
בכר יוסף 0 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 5470498 0 1639
18/09/2017 5470400 0.1 273
17/09/2017 5465003 0 383
14/09/2017 5465002 0.02 1039
13/09/2017 5463999 0.04 874
12/09/2017 5462002 -0.01 1693
11/09/2017 5462626 -0.05 2350
10/09/2017 5465501 0.03 383
07/09/2017 5463600 -0.03 765
06/09/2017 5464999 -0.07 655
05/09/2017 5468999 0 1636
04/09/2017 5469000 0 1586
03/09/2017 5469000 0 1641
31/08/2017 5469000 0 1531
30/08/2017 5469001 0 984
29/08/2017 5469000 0.48 819
28/08/2017 5442900 -0.25 2179
27/08/2017 5456500 0.4 872
24/08/2017 5434751 0.08 1033
23/08/2017 5430500 0.08 652