נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 136
שער פתיחה 136 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 65.58
מחזור ע.נ.
מפר עסקאות
תנועה מינימלית 7400
שווי שוק 127.36
הון רשום למסחר 93646530
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/08/2017 31/08/2017 14.09 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
135.04 -0.71 137.85 1.36
135.03 -0.71 137.86 1.37
135.02 -0.72
135 -0.74
134.5 -1.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 132.11 הכנסות 0.33
נכסים שוטפים 37.2 רווח גולמי 0.33
נכסים בלתי שוטפים 94.91 רווח תפעולי 6.77
הון עצמי -164.11 רווח לפני מס 1.58
התחייבות שוטפות 186.64 רווח נקי 2.58
התחייבויות בלתי שוטפות 109.57 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 136 0.71 61
20/08/2017 135.04 0 10
17/08/2017 135.04 0.4 29
16/08/2017 134.5 0.6 25
15/08/2017 133.7 0 0
14/08/2017 133.7 0 0
13/08/2017 133.7 -1.26 18
10/08/2017 135.4 0 0
09/08/2017 135.4 0.67 351
08/08/2017 134.5 0 51
07/08/2017 134.5 0.6 42
06/08/2017 133.7 0 0
03/08/2017 133.7 0 0
02/08/2017 133.7 -0.89 3
31/07/2017 134.9 1.23 12
30/07/2017 133.26 1.85 135
27/07/2017 130.84 0 0
26/07/2017 130.84 -1.25 116
25/07/2017 132.5 0.49 60
24/07/2017 131.86 0.26 24
23/07/2017 131.52 0 0