נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 138.81
שער פתיחה 138.81 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 46.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7200
שווי שוק 129.99
הון רשום למסחר 93646530
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
15/11/2017 15/11/2017 0 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
138.8 -0.01 139.75 0.68
127.71 -8 140.06 0.9
140.07 0.91
143.7 3.52
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 137.73 הכנסות 0.66
נכסים שוטפים 43.27 רווח גולמי 0.66
נכסים בלתי שוטפים 94.46 רווח תפעולי 12.77
הון עצמי -163.99 רווח לפני מס 2.58
התחייבות שוטפות 191.57 רווח נקי 5.12
התחייבויות בלתי שוטפות 110.14 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/10/2017 138.81 0 0
19/10/2017 138.81 -0.67 17
18/10/2017 139.75 0 0
17/10/2017 139.75 0 0
16/10/2017 139.75 0 0
15/10/2017 139.75 0 0
10/10/2017 139.75 0 0
09/10/2017 139.75 0 0
08/10/2017 139.75 0 0
03/10/2017 139.75 0 0
02/10/2017 139.75 0 144
01/10/2017 139.75 0 0
28/09/2017 139.75 0 0
27/09/2017 139.75 1.27 20
26/09/2017 138 0 0
25/09/2017 138 0 0
24/09/2017 138 0 0