נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 16493 הכנסות 986
נכסים שוטפים 3792 רווח גולמי 557
נכסים בלתי שוטפים 12701 רווח תפעולי 861
הון עצמי 3578 רווח לפני מס 486
התחייבות שוטפות 2063 רווח נקי 62
התחייבויות בלתי שוטפות 10852 רווח למניה 9.85
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 64.44 1308
פסגות ק.גמל 5.83 118.31
כלל ביטוח-משתתפ 2.05 41.62
פסגות ק.נאמ 0.56 11.39
פסגות תעודות סל 0.52 10.59
כלל החז ביטוח 0.42 8.43
כלל ביטוח-ק.גמל 0.06 1.3
איתן סגי 0.01 0.23
פסגות משתתפות 0.01 0.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים