נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.71
שער פתיחה 108.71 0
שער ממוצע 108.76 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 503.01
מחזור ע.נ. 155152
מספר עסקאות 27
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 211.01
הון רשום למסחר 193964900
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 2.33 17 15
20/12/2018 31/12/2018 2.33 15
19/06/2019 30/06/2019 2.33 17 15
20/12/2019 31/12/2019 2.33 15
19/06/2020 30/06/2020 2.33 17 15
20/12/2020 31/12/2020 2.33 15
20/06/2021 30/06/2021 2.33 17 15
20/12/2021 31/12/2021 2.33 15
19/06/2022 30/06/2022 2.33 17 15
20/12/2022 01/01/2023 2.33 15
19/06/2023 30/06/2023 2.33 15 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.86 0.14 108.98 0.25
108.7 -0.01 108.99 0.26
108.63 -0.07 109 0.27
108.59 -0.11 109.05 0.31
108.5 -0.19 109.09 0.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3310.82 הכנסות 574.76
נכסים שוטפים 1432.1 רווח גולמי 144.65
נכסים בלתי שוטפים 1878.72 רווח תפעולי 100.4
הון עצמי 1066.1 רווח לפני מס 66.18
התחייבות שוטפות 1109.95 רווח נקי 50.05
התחייבויות בלתי שוטפות 1134.78 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.79 0.07 0 0
17:24 108.86 0.14 19467 21.19
13:35 108.76 0.05 16974 18.46
13:35 108.76 0.05 10000 10.88
13:35 108.76 0.05 9791 10.65
12:36 108.75 0.04 4558 4.96
12:36 108.7 -0.01 27899 30.33
12:09 108.7 -0.01 13545 14.72
12:09 108.7 -0.01 9791 10.64
11:40 108.82 0.1 9791 10.65
11:40 108.79 0.07 12060 13.12
11:40 108.79 0.07 21276 23.15
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרידמן חיים הרש ז 64.5 544.12
ילין ק.נאמ 5.63 47.46
הפניקס ק.גמל 4.61 38.92
מגדל משתתפות 2.96 24.97
מגדל קופ"ג 2.14 18.03
אקסלנס ת.סל 0.76 6.39
מגדל ק.נאמ 0.18 1.5
הפניקס-משתתפות 0.16 1.34
נגל דרור 0.09 0.8
אקסלנס ק.נאמ 0.09 0.74
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 108.79 0.07 169
17/01/2018 108.71 -0.05 152
16/01/2018 108.76 0.13 192
15/01/2018 108.62 0.08 302
14/01/2018 108.53 0.14 137
11/01/2018 108.38 0.18 479
10/01/2018 108.19 -0.03 251
09/01/2018 108.22 -0.07 563
08/01/2018 108.3 0.07 496
07/01/2018 108.22 0.09 230
04/01/2018 108.12 0 120
03/01/2018 108.12 -0.01 280
02/01/2018 108.13 -0.08 231
01/01/2018 108.22 0.2 339
31/12/2017 108 0.04 139
28/12/2017 107.96 0 71
27/12/2017 107.96 -0.03 167
26/12/2017 107.99 0.16 330
25/12/2017 107.82 -0.03 107
24/12/2017 107.85 -0.01 180
21/12/2017 107.86 -0.08 99
20/12/2017 107.95 0 144