נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.09
שער פתיחה 110.09 0
שער ממוצע 109.97 -0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 494.6
מחזור ע.נ. 278893
מספר עסקאות 35
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 213.63
הון רשום למסחר 193964900
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.33 15
19/06/2018 01/07/2018 2.33 17 15
20/12/2018 31/12/2018 2.33 15
19/06/2019 30/06/2019 2.33 17 15
20/12/2019 31/12/2019 2.33 15
19/06/2020 30/06/2020 2.33 17 15
20/12/2020 31/12/2020 2.33 15
20/06/2021 30/06/2021 2.33 17 15
20/12/2021 31/12/2021 2.33 15
19/06/2022 30/06/2022 2.33 17 15
20/12/2022 01/01/2023 2.33 15
19/06/2023 30/06/2023 2.33 15 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.2 0.1 110.23 0.13
110.02 -0.06 110.29 0.18
110 -0.08 110.3 0.19
109.88 -0.19 110.4 0.28
109.87 -0.2 111.3 1.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3293.53 הכנסות 400.04
נכסים שוטפים 1443.45 רווח גולמי 96.81
נכסים בלתי שוטפים 1850.07 רווח תפעולי 72.54
הון עצמי 1051.16 רווח לפני מס 48.44
התחייבות שוטפות 1079.71 רווח נקי 36.59
התחייבויות בלתי שוטפות 1162.65 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 110.14 0.05 0 0
17:24 110.19 0.09 132828 146.36
15:25 110.13 0.04 2250 2.48
15:25 110.11 0.02 9250 10.19
14:40 109.97 -0.11 12089 13.29
14:40 109.97 -0.11 24254 26.67
14:31 109.88 -0.19 869 0.95
14:31 109.88 -0.19 2625 2.88
14:31 109.89 -0.18 20000 21.98
14:21 109.88 -0.19 7375 8.1
14:21 109.89 -0.18 9100 10
12:38 109.87 -0.2 3537 3.89
12:38 109.87 -0.2 5075 5.58
12:38 109.91 -0.16 3298 3.62
12:38 109.94 -0.14 13354 14.68
12:38 109.94 -0.14 10000 10.99
09:47 110.01 -0.07 12089 13.3
09:47 110.01 -0.07 10900 11.99
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרידמן חיים הרש ז 64.5 544.39
ילין ק.נאמ 5.52 46.61
הפניקס ק.גמל 4.61 38.94
מגדל משתתפות 3.02 25.46
מגדל קופ"ג 2.14 18.08
אקסלנס ת.סל 0.81 6.81
מגדל ק.נאמ 0.17 1.46
הפניקס-משתתפות 0.16 1.35
אקסלנס ק.נאמ 0.14 1.15
נגל דרור 0.09 0.8
הפניקס 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 110.14 0.05 307
15/11/2017 110.09 0.04 75
14/11/2017 110.05 0.04 56
13/11/2017 110.01 0.01 449
12/11/2017 110 0.07 150
09/11/2017 109.92 0.11 245
08/11/2017 109.8 0.04 198
07/11/2017 109.76 0.02 120
06/11/2017 109.74 0.07 43
05/11/2017 109.66 -0.1 258
02/11/2017 109.77 0.05 130
01/11/2017 109.72 0.02 33
31/10/2017 109.7 0.26 882
30/10/2017 109.42 -0.13 920
29/10/2017 109.56 -0.18 186
26/10/2017 109.76 0 99
25/10/2017 109.76 -0.13 218
24/10/2017 109.9 -0.05 103
23/10/2017 109.96 0.12 400
22/10/2017 109.83 0 95
19/10/2017 109.83 0.09 19