נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.38
שער פתיחה 104.38 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 152.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 44.17
הון רשום למסחר 42313191
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 2.6 25
21/05/2018 30/05/2018 2.6 33.33 25
19/11/2018 30/11/2018 2.6 25
19/05/2019 30/05/2019 2.6 33.33 25
19/11/2019 01/12/2019 2.6 25
19/05/2020 31/05/2020 2.6 33.34 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104 -0.36 104.37 -0.01
104.38 0
104.4 0.02
104.8 0.4
105 0.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 964.28 הכנסות 389.68
נכסים שוטפים 461.7 רווח גולמי 52.27
נכסים בלתי שוטפים 502.57 רווח תפעולי -4.35
הון עצמי 235.16 רווח לפני מס -16.58
התחייבות שוטפות 446.65 רווח נקי -15.23
התחייבויות בלתי שוטפות 282.47 רווח למניה -0.51
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סי אי קרטון 44.41 65.73
כלל תעשיות 23.15 34.26
סקיי השקעות 10.47 15.5
מנוף\א שותפות 3.43 5.08
מנוף\ב שותפות 3.43 5.08
נגר גבריאל 0.25 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 104.38 0.37 204
21/08/2017 104 -0.1 25
20/08/2017 104.1 -0.1 5
17/08/2017 104.2 -0.29 9
16/08/2017 104.5 0 0
15/08/2017 104.5 -0.31 263
14/08/2017 104.82 -0.17 23
13/08/2017 105 0.25 65
10/08/2017 104.74 0 0
09/08/2017 104.74 0 0
08/08/2017 104.74 0.01 26
07/08/2017 104.73 0.05 27
06/08/2017 104.68 0.1 71
03/08/2017 104.58 0 0
02/08/2017 104.58 -0.2 31
31/07/2017 104.79 0.18 94
30/07/2017 104.6 0.06 57
27/07/2017 104.54 0.04 25
26/07/2017 104.5 -0.48 3472
25/07/2017 105 -0.51 615
24/07/2017 105.54 -0.51 29