נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.52
שער פתיחה
שער ממוצע 109.52 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 380.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 306.66
הון רשום למסחר 280000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/07/2018 31/07/2018 2.83 15
20/01/2019 31/01/2019 2.83 15
21/07/2019 31/07/2019 2.83 33.33 15
20/01/2020 31/01/2020 2.83 15
20/07/2020 31/07/2020 2.83 33.33 15
20/01/2021 31/01/2021 2.83 15
01/08/2021 01/08/2021 2.83 33.34 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.9 -0.57
108.44 -0.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 10679.31 הכנסות 2152.33
נכסים שוטפים 3530.41 רווח גולמי 1036.23
נכסים בלתי שוטפים 7148.91 רווח תפעולי 450.28
הון עצמי 1222.38 רווח לפני מס 285.63
התחייבות שוטפות 2556.38 רווח נקי 68.97
התחייבויות בלתי שוטפות 6900.55 רווח למניה 1.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדש אחזקות 23.76 233.25
שנידמן משה מוקי 22 215.94
ש.ש אחדות אחז' 16.95 166.42
גל אחישי 5.42 53.21
שנידמן דורון 1.32 12.99
איסתא 0.31 3.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 109.52 0.04 169
18/02/2018 109.48 0.32 340
15/02/2018 109.13 0.09 32
14/02/2018 109.03 -0.05 323
13/02/2018 109.09 0.16 450
12/02/2018 108.92 -0.08 118
11/02/2018 109.01 -0.21 204
08/02/2018 109.24 -0.05 470
07/02/2018 109.29 0.14 187
06/02/2018 109.14 -0.3 612
05/02/2018 109.47 -0.12 121
04/02/2018 109.6 -0.09 471
01/02/2018 109.7 0 275
31/01/2018 109.7 0 329
30/01/2018 109.7 -0.04 3530
29/01/2018 109.74 -0.08 236
28/01/2018 109.83 0.02 104
25/01/2018 109.81 -0.15 118
24/01/2018 109.97 0.11 77
23/01/2018 109.85 0.26 65
22/01/2018 109.57 -0.05 111
21/01/2018 109.63 0.01 96