נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.12
שער פתיחה 110.12 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 477.9
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 308.34
הון רשום למסחר 280000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.83 15
20/07/2018 31/07/2018 2.83 15
20/01/2019 31/01/2019 2.83 15
21/07/2019 31/07/2019 2.83 33.33 15
20/01/2020 31/01/2020 2.83 15
20/07/2020 31/07/2020 2.83 33.33 15
20/01/2021 31/01/2021 2.83 15
01/08/2021 01/08/2021 2.83 33.34 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.06 -0.05 110.32 0.18
110.05 -0.06 110.39 0.25
110.04 -0.07 110.4 0.25
109.55 -0.52 110.5 0.35
109.4 -0.65 111.2 0.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 10428.29 הכנסות 674.46
נכסים שוטפים 3941.41 רווח גולמי 317.57
נכסים בלתי שוטפים 6486.88 רווח תפעולי 130.57
הון עצמי 1111.39 רווח לפני מס 77.47
התחייבות שוטפות 2905.37 רווח נקי 34.79
התחייבויות בלתי שוטפות 6411.53 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדש אחזקות 24.86 189.87
שנידמן משה מוקי 24.2 184.77
ש.ש אחדות אחז' 16.96 129.5
גל אחישי 5.42 41.4
שנידמן דורון 2.42 18.48
איסתא 0.52 3.96
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 110.12 -0.21 990
22/08/2017 110.35 -0.05 153
21/08/2017 110.4 0.15 518
20/08/2017 110.23 -0.07 143
17/08/2017 110.31 0.04 121
16/08/2017 110.27 0.1 314
15/08/2017 110.16 -0.02 93
14/08/2017 110.18 -0.05 605
13/08/2017 110.23 -0.04 123
10/08/2017 110.27 -0.02 216
09/08/2017 110.29 0 549
08/08/2017 110.29 -0.05 244
07/08/2017 110.35 0.01 453
06/08/2017 110.34 0.05 97
03/08/2017 110.28 0.05 57
02/08/2017 110.22 0.25 258
31/07/2017 109.94 0.04 756
30/07/2017 109.9 -0.14 649
27/07/2017 110.05 -0.05 418
26/07/2017 110.1 0.02 675
25/07/2017 110.08 0 606