נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 130.35
שער פתיחה 130.35 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 459.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7700
שווי שוק 265.62
הון רשום למסחר 203777721
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/12/2017 04/01/2018 2.7 25 25
24/06/2018 04/07/2018 2.7 25
24/12/2018 04/01/2019 2.7 25 25
23/06/2019 04/07/2019 2.7 25
24/12/2019 05/01/2020 2.7 25 25
23/06/2020 05/07/2020 2.7 25
24/12/2020 04/01/2021 2.7 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
130.23 -0.09 130.4 0.04
130.01 -0.26 130.55 0.15
130 -0.27 130.69 0.26
129.85 -0.38 130.97 0.48
129.5 -0.65 130.98 0.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1293.67 הכנסות 74.14
נכסים שוטפים 41.1 רווח גולמי 43.11
נכסים בלתי שוטפים 1252.57 רווח תפעולי 33.2
הון עצמי 495.67 רווח לפני מס 16.27
התחייבות שוטפות 107.35 רווח נקי 12.08
התחייבויות בלתי שוטפות 690.65 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 130.35 0.08 72
20/11/2017 130.24 0.08 1065
19/11/2017 130.14 0.11 1348
16/11/2017 130 0.08 25320
15/11/2017 129.89 -0.07 245
14/11/2017 129.98 0.02 275
13/11/2017 129.95 -0.12 847
12/11/2017 130.1 0.12 1487
09/11/2017 129.95 0.05 63
08/11/2017 129.89 -0.01 1370
07/11/2017 129.9 -0.18 40
06/11/2017 130.14 0.04 1395
05/11/2017 130.09 -0.06 167
02/11/2017 130.17 0.21 161
01/11/2017 129.9 -0.08 608
31/10/2017 130 -0.05 2956
30/10/2017 130.07 -0.05 181
29/10/2017 130.14 0.07 293
26/10/2017 130.05 -0.05 2821
25/10/2017 130.12 -0.08 231
24/10/2017 130.22 -0.41 409
23/10/2017 130.75 -0.37 55