נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 133
שער פתיחה 133 0
שער ממוצע 133 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 502.53
מחזור ע.נ. 252798
מספר עסקאות 50
תנועה מינימלית 7500
שווי שוק 482.52
הון רשום למסחר 362798500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/10/2018 29/10/2018 4.75 20 25
18/10/2019 29/10/2019 4.75 20 25
18/10/2020 29/10/2020 4.75 20 25
18/10/2021 29/10/2021 4.75 20 25
18/10/2022 30/10/2022 4.75 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
133 0 133.05 0.04
132.92 -0.06 133.09 0.07
132.9 -0.08 133.16 0.12
131.87 -0.85 133.67 0.5
150 12.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2886.93 הכנסות 0
נכסים שוטפים 615.97 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2270.96 רווח תפעולי -1.07
הון עצמי 62.58 רווח לפני מס 0.39
התחייבות שוטפות 553.37 רווח נקי 0.26
התחייבויות בלתי שוטפות 2270.97 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 133 0 41350 55
17:24 133 0 41350 55
15:17 133 0 9864 13.12
13:40 133 0 34918 46.44
11:00 133 0 59620 79.29
11:00 133 0 70000 93.1
11:00 133.01 0.01 24446 32.52
11:00 133.01 0.01 12600 16.76
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/12/2017 133 -0.11 1398
12/12/2017 133.15 -0.36 167
11/12/2017 133.63 -0.08 139
10/12/2017 133.74 0.07 34
07/12/2017 133.65 0.04 109
06/12/2017 133.59 0.01 1068
05/12/2017 133.58 -0.09 217
04/12/2017 133.7 0.1 51
03/12/2017 133.56 -0.03 112
30/11/2017 133.6 0.07 53
29/11/2017 133.5 0.04 146
28/11/2017 133.44 0.07 59
27/11/2017 133.35 0.05 262
26/11/2017 133.28 -0.25 634
23/11/2017 133.61 0.45 370
22/11/2017 133.01 0.02 71
21/11/2017 132.99 -0.1 246
20/11/2017 133.12 0.2 128
19/11/2017 132.86 0.22 350
16/11/2017 132.57 0.08 721
15/11/2017 132.46 0.15 393