נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.52
שער פתיחה 100.52 0
שער ממוצע 100.51 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1536.78
מחזור ע.נ. 272776
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 768.7
הון רשום למסחר 764801000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.51 -0.01 100.58 0.06
100.5 -0.02 100.59 0.07
105 4.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3647.94 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1366.69 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2281.25 רווח תפעולי -0.73
הון עצמי 62.51 רווח לפני מס 0.29
התחייבות שוטפות 1304.15 רווח נקי 0.19
התחייבויות בלתי שוטפות 2281.27 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.51 -0.01 0 0
17:24 100.51 -0.01 61408 61.72
14:05 100.51 -0.01 36000 36.18
14:02 100.51 -0.01 28571 28.72
12:07 100.51 -0.01 37425 37.62
11:44 100.51 -0.01 37291 37.48
10:06 100.51 -0.01 72081 72.45
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 100.51 -0.01 274
20/08/2017 100.52 0.01 754
17/08/2017 100.51 0 100
16/08/2017 100.51 0 705
15/08/2017 100.51 -0.01 145
14/08/2017 100.52 0 4901
13/08/2017 100.52 0 550
10/08/2017 100.52 0.01 4201
09/08/2017 100.51 0 430
08/08/2017 100.51 0 2466
07/08/2017 100.51 -0.01 309
06/08/2017 100.52 0.01 307
03/08/2017 100.51 0 4875
02/08/2017 100.51 0 16
31/07/2017 100.51 0.01 337
30/07/2017 100.5 0 83
27/07/2017 100.5 0 2106
26/07/2017 100.5 0 113
25/07/2017 100.5 -0.01 230
24/07/2017 100.51 0.01 842
23/07/2017 100.5 0 371