נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 147.53
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4894.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6900
שווי שוק 2784.33
הון רשום למסחר 1887300000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 2.38 25
20/03/2018 01/04/2018 2.38 25
20/09/2018 30/09/2018 2.38 25
20/03/2019 31/03/2019 2.38 25
19/09/2019 02/10/2019 2.38 25
20/03/2020 31/03/2020 2.38 25
21/09/2020 30/09/2020 2.38 25
21/03/2021 31/03/2021 2.38 16.67 25
19/09/2021 30/09/2021 2.38 25
20/03/2022 31/03/2022 2.38 16.67 25
19/09/2022 30/09/2022 2.38 25
20/03/2023 31/03/2023 2.38 16.67 25
19/09/2023 01/10/2023 2.38 25
20/03/2024 31/03/2024 2.38 16.67 25
19/09/2024 30/09/2024 2.38 25
20/03/2025 31/03/2025 2.38 16.67 25
19/09/2025 30/09/2025 2.38 25
20/03/2026 31/03/2026 2.38 16.67 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6966.77 הכנסות 113.78
נכסים שוטפים 766.07 רווח גולמי 106.64
נכסים בלתי שוטפים 6200.7 רווח תפעולי 97.23
הון עצמי 2480.52 רווח לפני מס 82.34
התחייבות שוטפות 985.29 רווח נקי 50.14
התחייבויות בלתי שוטפות 3500.96 רווח למניה 24.99
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נכסים ובנין 51.7 1702.32
מגדל משתתפות 5.71 187.98
אלטשלר שחם ק.גמ 5.01 165.06
מגדל קופ"ג 4.2 138.13
אלטשלר שחם ק.נא 2.53 83.14
כלל ביטוח-ק.גמל 1.36 44.66
כלל ביטוח-משתתפ 1.35 44.37
כלל החז ביטוח 0.5 16.6
מגדל ביטוח 0.3 10.02
אפסילון ק.נאמ 0.25 8.26
מגדל ק.נאמ 0.24 7.91
כור-תד' גמל 0.01 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 147.53 0.33 2560
17/08/2017 147.05 -0.01 7788
16/08/2017 147.06 0.09 8588
15/08/2017 146.93 0.1 5871
14/08/2017 146.78 -0.03 13039
13/08/2017 146.83 0 1072
10/08/2017 146.83 -0.19 10485
09/08/2017 147.11 0.14 2178
08/08/2017 146.91 0.05 2627
07/08/2017 146.83 0.19 2611
06/08/2017 146.55 0.01 1173
03/08/2017 146.54 0.3 6075
02/08/2017 146.1 0.22 3118
31/07/2017 145.78 0.09 2408
30/07/2017 145.65 0.19 812
27/07/2017 145.37 -0.04 1925
26/07/2017 145.43 -0.07 1778
25/07/2017 145.53 -0.11 1637
24/07/2017 145.69 -0.09 2742
23/07/2017 145.82 0.08 2075