נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.57
שער פתיחה 107.57 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 80.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 76.86
הון רשום למסחר 71451625
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 3.05 8.57 15
19/04/2018 30/04/2018 3.05 11.43 15
21/10/2018 31/10/2018 3.05 11.43 15
19/04/2019 30/04/2019 3.05 11.43 15
20/10/2019 31/10/2019 3.05 11.43 15
19/04/2020 30/04/2020 3.05 11.43 15
20/10/2020 01/11/2020 3.05 11.43 15
19/04/2021 30/04/2021 3.05 11.43 15
20/10/2021 31/10/2021 3.05 11.43 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.15 -0.39 108.18 0.57
107.14 -0.4 108.2 0.59
107.1 -0.44 108.5 0.86
106.95 -0.58 108.87 1.21
109 1.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 913.07 הכנסות 84.38
נכסים שוטפים 163.25 רווח גולמי 17.7
נכסים בלתי שוטפים 749.81 רווח תפעולי 2.72
הון עצמי 159.87 רווח לפני מס -20.38
התחייבות שוטפות 103.22 רווח נקי -19.1
התחייבויות בלתי שוטפות 649.98 רווח למניה -1.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 53.48 56.19
אלפא ערך 9.44 9.92
ילין ק.גמל 5.41 5.69
אורן רוני 1.25 1.31
ילין ק.נאמ 0.6 0.63
מקוב עמיר 0.03 0.03
פון א קופי 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 107.57 0.4 11
22/08/2017 107.14 -0.3 120
21/08/2017 107.46 0.06 16
20/08/2017 107.4 0 0
17/08/2017 107.4 -0.32 8
16/08/2017 107.75 0 8
15/08/2017 107.75 -0.11 39
14/08/2017 107.87 0.45 55
13/08/2017 107.39 0 0
10/08/2017 107.39 0.03 477
09/08/2017 107.36 0.12 10
08/08/2017 107.23 0 0
07/08/2017 107.23 0.07 200
06/08/2017 107.15 0.05 10
03/08/2017 107.1 0.05 101
02/08/2017 107.05 -0.06 22
31/07/2017 107.11 -0.32 138
30/07/2017 107.45 -0.09 8
27/07/2017 107.55 -0.32 19
26/07/2017 107.9 0.31 11
25/07/2017 107.57 0 0