נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 130.62
שער פתיחה 130.62 0
שער ממוצע 130.63 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3456.15
מחזור ע.נ. 74525
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 7700
שווי שוק 123.71
הון רשום למסחר 94705199
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 5.2 50 25
20/03/2019 31/03/2019 5.2 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
130.65 0.02 130.73 0.08
130.64 0.02 130.74 0.09
130.63 0.01 130.75 0.1
130.56 -0.05 131 0.29
130.33 -0.22 132.39 1.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7120 הכנסות 2903
נכסים שוטפים 2677 רווח גולמי 737
נכסים בלתי שוטפים 4443 רווח תפעולי 108
הון עצמי 1218 רווח לפני מס 84
התחייבות שוטפות 3470 רווח נקי 65
התחייבויות בלתי שוטפות 2432 רווח למניה 0.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 130.63 0.01 0 0
17:24 130.63 0.01 32143 41.99
12:52 130.63 0.01 8321 10.87
09:30 130.62 0 34061 44.49
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 54.19 2440.98
אלטשלר שחם ק.גמ 4.96 223.59
אלטשלר שחם ק.נא 1.33 59.97
כלל ביטוח-ק.גמל 0.45 20.14
כלל ביטוח-משתתפ 0.39 17.39
כלל החז ביטוח 0.31 14.06
אפסילון ק.נאמ 0.27 12.12
אלטשולר גידור 0.05 2.47
כור-תד' גמל 0.02 1.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 130.63 0.01 97
16/08/2017 130.62 -0.06 176
15/08/2017 130.7 0.02 68
14/08/2017 130.67 0.03 82
13/08/2017 130.63 0.02 179
10/08/2017 130.6 0.04 210
09/08/2017 130.55 -0.07 366
08/08/2017 130.64 0.11 169
07/08/2017 130.5 0.09 39
06/08/2017 130.38 -0.11 199
03/08/2017 130.53 -0.05 80
02/08/2017 130.6 0.03 42
31/07/2017 130.56 -0.3 197
30/07/2017 130.95 -0.14 78
27/07/2017 131.14 0.38 47
26/07/2017 130.65 0.01 21
25/07/2017 130.64 -0.14 216
24/07/2017 130.82 0.11 161
23/07/2017 130.68 -0.05 176
20/07/2017 130.75 -0.05 75
19/07/2017 130.82 -0.02 56