נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105
שער פתיחה 105 0
שער ממוצע 105.75 0.71
מחזור יומי ממוצע (שנה) 230.88
מחזור ע.נ. 50000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 90.66
הון רשום למסחר 85530087
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/02/2018 28/02/2018 1.06 25
23/05/2018 28/05/2018 1.06 25
22/08/2018 28/08/2018 1.06 25
23/11/2018 28/11/2018 1.06 25
24/02/2019 28/02/2019 1.06 25
23/05/2019 28/05/2019 1.06 25
23/08/2019 28/08/2019 1.06 25
24/11/2019 28/11/2019 1.06 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.57 0.54 106.1 1.05
105.55 0.52 106.2 1.14
105.11 0.1
105.1 0.1
105 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 39352 הכנסות 13027
נכסים שוטפים 13597 רווח גולמי 3994
נכסים בלתי שוטפים 33320 רווח תפעולי 1119
הון עצמי 5120 רווח לפני מס -506
התחייבות שוטפות 9366 רווח נקי -634
התחייבויות בלתי שוטפות 24866 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:52 106 0.95 19260 20.42
10:19 105.5 0.48 30740 32.43
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 105 -1.15 219
14/12/2017 106.22 0.11 51
13/12/2017 106.1 -0.02 568
12/12/2017 106.12 -0.17 145
11/12/2017 106.3 -0.2 55
10/12/2017 106.51 0.5 39
07/12/2017 105.98 0.08 1922
06/12/2017 105.9 0.02 4283
05/12/2017 105.88 -0.33 66
04/12/2017 106.23 0 126
03/12/2017 106.23 0.24 384
30/11/2017 105.98 -0.24 76
29/11/2017 106.23 0.11 604
28/11/2017 106.11 0 144
27/11/2017 106.11 0.61 41
26/11/2017 105.47 -0.49 37
23/11/2017 105.99 0.69 123
22/11/2017 105.26 0.02 50
21/11/2017 106.31 0.29 178
20/11/2017 106 0.24 98
19/11/2017 105.75 0.05 31