נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 39352 הכנסות 13027
נכסים שוטפים 13597 רווח גולמי 3994
נכסים בלתי שוטפים 33320 רווח תפעולי 1119
הון עצמי 5120 רווח לפני מס -506
התחייבות שוטפות 9366 רווח נקי -634
התחייבויות בלתי שוטפות 24866 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
27/11/2017 110.61 0 0
26/11/2017 110.61 0 0
23/11/2017 110.61 0.03 3941
22/11/2017 110.58 0.01 3309
21/11/2017 110.57 0 2526
20/11/2017 110.57 0.01 905
19/11/2017 110.56 0.01 1316
16/11/2017 110.55 0.01 1818
15/11/2017 110.54 -0.01 1728
14/11/2017 110.55 0.01 2048