נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.34
שער פתיחה
שער ממוצע 105.14 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5752.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 969.76
הון רשום למסחר 924018854
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/08/2017 28/08/2017 1.35 15
23/11/2017 28/11/2017 1.35 15
23/02/2018 28/02/2018 1.35 15
23/05/2018 28/05/2018 1.35 15
23/08/2018 28/08/2018 1.35 15
23/11/2018 28/11/2018 1.35 15
23/02/2019 28/02/2019 1.35 15
23/05/2019 28/05/2019 1.35 15
23/08/2019 28/08/2019 1.35 15
23/11/2019 28/11/2019 1.35 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.12 -0.21 104.95 -0.37
104.95 -0.37 105.34 0
106.49 1.09
106.95 1.53
106.99 1.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 37279 הכנסות 4151
נכסים שוטפים 11582 רווח גולמי 1204
נכסים בלתי שוטפים 25697 רווח תפעולי 252
הון עצמי 4878 רווח לפני מס -413
התחייבות שוטפות 9955 רווח נקי -295
התחייבויות בלתי שוטפות 22446 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105.34 0.24 1171
17/08/2017 105.09 0.1 10150
16/08/2017 104.98 0.04 1793
15/08/2017 104.94 0.1 1510
14/08/2017 104.84 0.02 1172
13/08/2017 104.82 -0.05 826
10/08/2017 104.87 -0.27 1279
09/08/2017 105.15 -0.07 1172
08/08/2017 105.22 0.02 1742
07/08/2017 105.2 -0.13 1971
06/08/2017 105.34 -0.07 364
03/08/2017 105.41 -0.16 2676
02/08/2017 105.58 0.38 3168
31/07/2017 105.18 0.13 4788
30/07/2017 105.04 0.01 3518
27/07/2017 105.03 0.03 6650
26/07/2017 105 -0.21 2592
25/07/2017 105.22 -0.02 1847
24/07/2017 105.24 0.06 4610
23/07/2017 105.18 0.23 5276