נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.98
שער פתיחה 99.98 0
שער ממוצע 99.99 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11452.92
מחזור ע.נ. 313241
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 10998.9
הון רשום למסחר 11000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
02/10/2017 04/10/2017 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.98 0 99.99 0.01
100 0.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.99 0.01 0 0
17:24 99.98 0 122018 121.99
16:45 99.99 0.01 191223 191.2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 99.99 0.01 313
22/08/2017 99.98 0 2011
21/08/2017 99.98 0 1783
20/08/2017 99.98 0 3380
17/08/2017 99.98 0 488
16/08/2017 99.98 0 1256
15/08/2017 99.98 0 19045
14/08/2017 99.98 -0.01 3522
13/08/2017 99.99 0 2789
10/08/2017 99.99 0.01 2068
09/08/2017 99.98 0 23097
08/08/2017 99.98 0 2870
07/08/2017 99.98 0 24774
06/08/2017 99.98 0 25533
03/08/2017 99.98 0 2395
02/08/2017 99.98 -0.01 9093
31/07/2017 99.99 0 6324
30/07/2017 99.99 0.01 14458
27/07/2017 99.98 0.01 24384
26/07/2017 99.97 0 3212
25/07/2017 99.97 0 38169
24/07/2017 99.97 0 35789