נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.98
שער פתיחה 99.98 0
שער ממוצע 99.98 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12823.02
מחזור ע.נ. 3064247
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 8998.2
הון רשום למסחר 9000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/11/2017 08/11/2017 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.98 0 99.99 0.01
99.97 -0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.98 0 0 0
17:24 99.99 0.01 14247 14.25
17:12 99.98 0 50000 49.99
14:39 99.98 0 3000000 2999.4
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 99.98 0 3064
18/09/2017 99.98 -0.01 10159
17/09/2017 99.99 0.01 155
14/09/2017 99.98 -0.01 582
13/09/2017 99.99 0.01 3017
12/09/2017 99.98 0 4240
11/09/2017 99.98 0 22351
10/09/2017 99.98 0 2673
07/09/2017 99.98 0 5071
06/09/2017 99.98 0 4120
05/09/2017 99.98 -0.01 987
04/09/2017 99.99 0.01 67454
03/09/2017 99.98 0 3615
31/08/2017 99.98 0 445
30/08/2017 99.98 0 3583
29/08/2017 99.98 0.01 12703
28/08/2017 99.97 0 771
27/08/2017 99.97 -0.01 2600