נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.96
שער פתיחה 99.96 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17226.77
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6997.2
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/12/2017 06/12/2017 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.96 0 99.98 0.02
99.94 -0.02 100 0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 99.96 -0.02 678
17/08/2017 99.98 0.01 8
16/08/2017 99.97 0 3005
15/08/2017 99.97 0 103746
14/08/2017 99.97 0 12329
13/08/2017 99.97 0 25146
10/08/2017 99.97 0.01 5777
09/08/2017 99.96 0 419
08/08/2017 99.96 0 6219
07/08/2017 99.96 0 74106
06/08/2017 99.96 -0.02 385
03/08/2017 99.98 0.02 1252
02/08/2017 99.96 -0.01 9894
31/07/2017 99.97 0.03 11822
30/07/2017 99.94 -0.01 124
27/07/2017 99.95 -0.02 53648
26/07/2017 99.97 0 584
25/07/2017 99.97 0.01 2935
24/07/2017 99.96 0.02 4326
23/07/2017 99.94 -0.02 100