נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.94
שער פתיחה 99.94 0
שער ממוצע 99.93 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17394.33
מחזור ע.נ. 46732
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6995.1
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/03/2018 07/03/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.93 -0.01 99.94 0
99.92 -0.02 99.95 0.01
99.89 -0.05 99.96 0.02
100 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:44 99.93 -0.01 46732 46.7
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 99.94 0 7
21/08/2017 99.94 0.01 164
20/08/2017 99.93 -0.02 29
17/08/2017 99.95 0 2986
16/08/2017 99.95 0.01 597
15/08/2017 99.94 0 6625
14/08/2017 99.94 0 84
13/08/2017 99.94 0.01 728
10/08/2017 99.93 0 782
09/08/2017 99.93 -0.01 10213
08/08/2017 99.94 0.01 220
07/08/2017 99.93 0 3021
06/08/2017 99.93 0 6252
03/08/2017 99.93 0 764
02/08/2017 99.93 -0.01 2079
31/07/2017 99.94 0.03 1470
30/07/2017 99.91 -0.03 313
27/07/2017 99.94 0 24572
26/07/2017 99.94 0 2344
25/07/2017 99.94 0.02 2702
24/07/2017 99.92 0 227