נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.97
שער פתיחה 99.97 0
שער ממוצע 99.97 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16965.93
מחזור ע.נ. 500000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6997.9
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/05/2018 02/05/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.97 0
99.96 -0.01
99.95 -0.02
99.94 -0.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:56 99.97 0 500000 499.85
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 99.97 0 6364
21/01/2018 99.97 0 1527
18/01/2018 99.97 0 173
17/01/2018 99.97 0 17887
16/01/2018 99.97 0 8090
15/01/2018 99.97 0.01 11984
14/01/2018 99.96 -0.01 9062
11/01/2018 99.97 0.01 8151
10/01/2018 99.96 -0.01 7789
09/01/2018 99.97 0 68223
08/01/2018 99.97 0 12585
07/01/2018 99.97 0.01 2233
04/01/2018 99.96 0.01 6381
03/01/2018 99.95 0 12157
02/01/2018 99.95 -0.02 15361
01/01/2018 99.97 0.01 6916
31/12/2017 99.96 0 12014
28/12/2017 99.96 -0.01 6310
27/12/2017 99.97 0 6674
26/12/2017 99.97 0.01 29825
25/12/2017 99.96 -0.01 2195
24/12/2017 99.97 0 28