נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.93
שער פתיחה 99.93 0
שער ממוצע 99.94 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23242.45
מחזור ע.נ. 1049681
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6996.5
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/05/2018 02/05/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.93 0 99.95 0.02
99.92 -0.01 99.96 0.03
99.9 -0.03
99.85 -0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 99.93 0 49681 49.65
16:23 99.95 0.02 0 0
15:19 99.95 0.02 999850 999.35
15:19 99.95 0.02 150 0.15
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 99.95 0.02 1049
19/09/2017 99.93 -0.02 322
18/09/2017 99.95 0.02 586
17/09/2017 99.93 -0.01 36
14/09/2017 99.94 0.01 74923
13/09/2017 99.93 0 825
12/09/2017 99.93 -0.01 1523
11/09/2017 99.94 0 26
10/09/2017 99.94 0.01 8208
07/09/2017 99.93 0 36
06/09/2017 99.93 0 5912
05/09/2017 99.93 -0.02 6418
04/09/2017 99.95 0 1741
03/09/2017 99.95 0.01 11686
31/08/2017 99.94 0.02 32005
30/08/2017 99.92 0 8
29/08/2017 99.92 0 4613
28/08/2017 99.92 0 3676
27/08/2017 99.92 -0.01 249