נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.91
שער פתיחה 99.91 0
שער ממוצע 99.9 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 108674.4
מחזור ע.נ. 59678105
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6993
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/08/2018 08/08/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.89 -0.02 99.9 -0.01
99.87 -0.04 99.91 0
99.86 -0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.9 -0.01 0 0
17:24 99.9 -0.01 8105 8.1
16:29 99.9 -0.01 5240000 5234.76
16:14 99.9 -0.01 10000000 9990
16:14 99.9 -0.01 10000000 9990
16:14 99.9 -0.01 10000000 9990
16:14 99.9 -0.01 10000000 9990
16:14 99.9 -0.01 4760000 4755.24
14:24 99.9 -0.01 5240000 5234.76
13:19 99.91 0 30000 29.97
11:42 99.91 0 3000000 2997.3
11:28 99.91 0 1400000 1398.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 99.9 -0.01 59619
16/08/2017 99.91 0.01 2934
15/08/2017 99.9 0 9499
14/08/2017 99.9 -0.01 1980
13/08/2017 99.91 0.01 9645
10/08/2017 99.9 0 5544
09/08/2017 99.9 0 508956
08/08/2017 99.9 0 45437
07/08/2017 99.9 0 190179
06/08/2017 99.9 0 11031
03/08/2017 99.9 0 350594