נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.94
שער פתיחה 99.94 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18962.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6995.8
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/08/2018 08/08/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 99.94 -0.01 1826
21/01/2018 99.95 0.01 30
18/01/2018 99.94 0.01 46725
17/01/2018 99.93 -0.02 513
16/01/2018 99.95 0.02 16025
15/01/2018 99.93 0 1
14/01/2018 99.93 -0.02 6237
11/01/2018 99.95 0.02 222
10/01/2018 99.93 -0.01 30
09/01/2018 99.94 0.01 3847
08/01/2018 99.93 0 20326
07/01/2018 99.93 0 33837
04/01/2018 99.93 0.01 3526
03/01/2018 99.92 0.01 1463
02/01/2018 99.91 -0.03 8761
01/01/2018 99.94 0.01 2324
31/12/2017 99.93 0 1615
28/12/2017 99.93 0 436
27/12/2017 99.93 0.01 1180
26/12/2017 99.92 0 58
25/12/2017 99.92 -0.03 28
24/12/2017 99.95 0 214