נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.61
שער פתיחה 105.61 0
שער ממוצע 105.66 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 266.73
מחזור ע.נ. 150548
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 114.66
הון רשום למסחר 108612350
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 3 15
19/06/2018 01/07/2018 3 14.29 15
20/12/2018 31/12/2018 3 15
19/06/2019 30/06/2019 3 42.86 15
20/12/2019 31/12/2019 3 15
19/06/2020 30/06/2020 3 42.86 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.05 0.42 106.06 0.43
105.52 -0.09 106.52 0.86
104.85 -0.72 106.7 1.03
106.98 1.3
107.37 1.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1127.02 הכנסות 37.65
נכסים שוטפים 950.83 רווח גולמי 13.35
נכסים בלתי שוטפים 176.19 רווח תפעולי 10.44
הון עצמי 237.53 רווח לפני מס 9.68
התחייבות שוטפות 820.79 רווח נקי 6.99
התחייבויות בלתי שוטפות 68.7 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.57 -0.04 0 0
17:24 106.05 0.42 1692 1.79
17:03 105.52 -0.09 89110 94.03
17:03 105.52 -0.09 14258 15.05
16:41 105.65 0.04 45488 48.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36 173.23
חג'ג' יהודה עידו 30.38 146.2
ילין ק.נאמ 8.05 38.72
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 105.57 -0.04 159
16/08/2017 105.61 0.27 181
15/08/2017 105.33 0.29 139
14/08/2017 105.03 0.04 56
13/08/2017 104.99 0.94 272
10/08/2017 104.01 -1.23 5
09/08/2017 105.3 0.1 10
08/08/2017 105.2 -0.11 87
07/08/2017 105.32 0.01 0
06/08/2017 105.31 0.07 110
03/08/2017 105.24 0.09 114
02/08/2017 105.15 0.04 94
31/07/2017 105.11 0 5
30/07/2017 105.11 0.09 0
27/07/2017 105.02 0 17
26/07/2017 105.02 0 1
25/07/2017 105.02 0.03 17
24/07/2017 104.99 0.02 9
23/07/2017 104.97 -0.06 41
20/07/2017 105.03 0 0
19/07/2017 105.03 -0.16 41