נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.2
שער פתיחה 105.2 0
שער ממוצע 105.25 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 146.49
מחזור ע.נ. 36000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 89.46
הון רשום למסחר 85000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 30/04/2018 3 23.53 15
20/10/2018 31/10/2018 3 15
20/04/2019 30/04/2019 3 23.53 15
20/10/2019 30/10/2019 3 15
20/04/2020 30/04/2020 3 26.47 15
20/10/2020 30/10/2020 3 15
30/04/2021 30/04/2021 3 26.47 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.25 0.05 105.5 0.29
105.01 -0.18 105.9 0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1069.35 הכנסות 313.03
נכסים שוטפים 888.59 רווח גולמי 97.05
נכסים בלתי שוטפים 180.76 רווח תפעולי 91.59
הון עצמי 299.26 רווח לפני מס 89.93
התחייבות שוטפות 712.1 רווח נקי 68.08
התחייבויות בלתי שוטפות 57.98 רווח למניה 1.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.25 0.05 0 0
13:30 105.25 0.05 14200 14.95
13:30 105.25 0.05 12300 12.95
13:30 105.25 0.05 9500 10
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36.11 151.83
חג'ג' יהודה עידו 30.45 127.99
ילין ק.נאמ 8.15 34.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 105.25 0.05 38
15/11/2017 105.2 0 0
14/11/2017 105.2 0 0
13/11/2017 105.2 0 0
12/11/2017 105.2 0 12
09/11/2017 105.2 -0.06 171
08/11/2017 105.26 0 0
07/11/2017 105.26 -0.4 6
06/11/2017 105.68 -0.02 270
05/11/2017 105.7 0.28 32
02/11/2017 105.4 0.09 276
01/11/2017 105.3 0.05 103
31/10/2017 105.25 0 71
30/10/2017 105.25 0 0
29/10/2017 105.25 0 0
26/10/2017 105.25 0 0
25/10/2017 105.25 0 0
24/10/2017 105.25 0 0
23/10/2017 105.25 0 51
22/10/2017 105.25 0.05 35
19/10/2017 105.2 0 9
18/10/2017 108.2 0 0