נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.54
שער פתיחה 107.54 0
שער ממוצע 107.6 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 137.64
מחזור ע.נ. 14541
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 91.46
הון רשום למסחר 85000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 3 15
20/04/2018 30/04/2018 3 23.53 15
20/10/2018 31/10/2018 3 15
20/04/2019 30/04/2019 3 23.53 15
20/10/2019 30/10/2019 3 15
20/04/2020 30/04/2020 3 26.47 15
20/10/2020 30/10/2020 3 15
30/04/2021 30/04/2021 3 26.47 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.56 0.02 108.18 0.6
107.55 0.01 108.19 0.6
107.54 0 108.2 0.61
107.5 -0.04 108.5 0.89
107.49 -0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1127.02 הכנסות 37.65
נכסים שוטפים 950.83 רווח גולמי 13.35
נכסים בלתי שוטפים 176.19 רווח תפעולי 10.44
הון עצמי 237.53 רווח לפני מס 9.68
התחייבות שוטפות 820.79 רווח נקי 6.99
התחייבויות בלתי שוטפות 68.7 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:46 107.6 0.06 14541 15.65
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36 171.05
חג'ג' יהודה עידו 30.38 144.35
ילין ק.נאמ 8.05 38.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/08/2017 107.54 0.05 15
15/08/2017 107.49 0.04 64
14/08/2017 107.45 0.04 13
13/08/2017 107.41 -0.06 24
10/08/2017 107.47 0.05 18
09/08/2017 107.42 0 0
08/08/2017 107.42 0.05 33
07/08/2017 107.37 -0.17 39
06/08/2017 107.55 0 0
03/08/2017 107.55 -0.02 173
02/08/2017 107.57 0.07 108
31/07/2017 107.5 0 0
30/07/2017 107.5 0 11
27/07/2017 107.5 0 324
26/07/2017 107.5 0 0
25/07/2017 107.5 0 0
24/07/2017 107.5 0 12
23/07/2017 107.5 0.23 280
20/07/2017 107.25 0 895
19/07/2017 107.25 0 107
18/07/2017 107.25 0.25 751