נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.75
שער פתיחה 109.75 0
שער ממוצע 109.71 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 138.47
מחזור ע.נ. 382714
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 93.29
הון רשום למסחר 85000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 30/04/2018 3 23.53 15
20/10/2018 31/10/2018 3 15
20/04/2019 30/04/2019 3 23.53 15
20/10/2019 30/10/2019 3 15
20/04/2020 30/04/2020 3 26.47 15
20/10/2020 30/10/2020 3 15
30/04/2021 30/04/2021 3 26.47 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.9 -0.77 109.64 -0.1
108.7 -0.96 109.7 -0.05
108.1 -1.5 109.75 0
107.7 -1.87 109.79 0.04
109.8 0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1117.91 הכנסות 405.24
נכסים שוטפים 929.66 רווח גולמי 139.14
נכסים בלתי שוטפים 188.25 רווח תפעולי 126.57
הון עצמי 325.74 רווח לפני מס 126.02
התחייבות שוטפות 713.16 רווח נקי 94.98
התחייבויות בלתי שוטפות 79 רווח למניה 1.89
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 109.75 0 17000 18.66
16:37 109.75 0 17000 18.66
16:37 109.75 0 2714 2.98
16:12 109.75 0 57286 62.87
16:12 109.75 0 2714 2.98
16:05 109.75 0 120000 131.7
16:05 109.75 0 77286 84.82
16:05 109.7 -0.05 60000 65.82
16:05 109.6 -0.14 26000 28.5
16:05 109.59 -0.15 19714 21.6
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36.11 164.54
חג'ג' יהודה עידו 30.45 138.71
ילין ק.נאמ 8.15 37.13
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 109.75 0 420
16/01/2018 109.75 0 1825
15/01/2018 109.75 0 505
14/01/2018 109.75 0.32 147
11/01/2018 109.4 0.09 110
10/01/2018 109.3 0.28 81
09/01/2018 109 0.08 23
08/01/2018 108.91 -0.17 194
07/01/2018 109.1 0.18 122
04/01/2018 108.9 0.28 177
03/01/2018 108.6 0.37 138
02/01/2018 108.2 0.28 167
01/01/2018 107.9 0.12 82
31/12/2017 107.77 0.16 52
28/12/2017 107.6 0.28 163
27/12/2017 107.3 0.28 107
26/12/2017 107 0.28 187
25/12/2017 106.7 0.11 292
24/12/2017 106.58 0.26 31
21/12/2017 106.3 0.38 271
20/12/2017 105.9 0 0
19/12/2017 105.9 0 16