נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.5
שער פתיחה 105.5 0
שער ממוצע 105.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 377.52
מחזור ע.נ. 8819
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 116.51
הון רשום למסחר 110434650
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 5.55 15
26/12/2018 31/12/2018 2.55 10.53 15
25/06/2019 30/06/2019 2.55 15
26/12/2019 31/12/2019 2.55 10.53 15
25/06/2020 30/06/2020 2.55 15
27/12/2020 31/12/2020 2.55 10.53 15
25/06/2021 30/06/2021 2.55 15
26/12/2021 31/12/2021 2.55 34.21 15
26/06/2022 30/06/2022 2.55 15
26/12/2022 01/01/2023 2.55 34.21 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.36 -0.13 105.5 0
105.11 -0.37 105.51 0.01
105.1 -0.38 105.57 0.07
105.06 -0.42 105.6 0.09
105 -0.47 106 0.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1117.91 הכנסות 405.24
נכסים שוטפים 929.66 רווח גולמי 139.14
נכסים בלתי שוטפים 188.25 רווח תפעולי 126.57
הון עצמי 325.74 רווח לפני מס 126.02
התחייבות שוטפות 713.16 רווח נקי 94.98
התחייבויות בלתי שוטפות 79 רווח למניה 1.89
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.5 0 8819 9.3
17:24 105.5 0 8819 9.3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36.11 169.87
חג'ג' יהודה עידו 30.45 143.2
ילין ק.נאמ 8.15 38.33
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 105.5 0 9
17/01/2018 105.5 0.08 391
16/01/2018 105.42 0.1 72
15/01/2018 105.31 -0.11 215
14/01/2018 105.43 0.06 33
11/01/2018 105.37 0.04 85
10/01/2018 105.33 -0.1 54
09/01/2018 105.44 0.33 127
08/01/2018 105.09 -0.03 86
07/01/2018 105.12 0.56 9
04/01/2018 104.53 0.04 62
03/01/2018 104.49 -0.3 60
02/01/2018 104.8 0.91 22
01/01/2018 103.85 0.03 16
31/12/2017 103.82 0.06 325
28/12/2017 103.76 -0.23 53
27/12/2017 104 0.97 49
26/12/2017 103 0.17 129
25/12/2017 102.83 -0.17 157
24/12/2017 105.55 0.05 22
21/12/2017 105.5 -0.06 41