נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 155.87
שער פתיחה 155.58 -0.19
שער ממוצע 155.7 -0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 70273.87
מחזור ע.נ. 2300914
מספר עסקאות 36
תנועה מינימלית 19000
שווי שוק 16462.12
הון רשום למסחר 10572294000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.5
תשואה לפדיון נטו -0.45
פארי ברוטו 125.04
פארי נטו 124.25
מח"מ ברוטו 6.48
מח"מ נטו 6.68
מקדם תשואה 0.15
זמן לפדיון סופי 7.35
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/07/2017 31/07/2017 4 25
17/07/2018 31/07/2018 4 25
17/07/2019 31/07/2019 4 25
17/07/2020 31/07/2020 4.01 25
16/07/2021 30/07/2021 3.99 25
17/07/2022 31/07/2022 4.01 25
17/07/2023 31/07/2023 4 25
17/07/2024 31/07/2024 4.01 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
155.68 -0.12 155.72 -0.1
155.67 -0.13 155.73 -0.09
155.66 -0.13 155.74 -0.08
155.63 -0.15 155.76 -0.07
155.62 -0.16 155.77 -0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:53 155.71 -0.1 14584 22.71
10:53 155.68 -0.12 32383 50.41
10:53 155.68 -0.12 42617 66.35
10:50 155.64 -0.15 162999 253.69
10:50 155.64 -0.15 87001 135.41
10:50 155.64 -0.15 100000 155.64
10:47 155.63 -0.15 321274 500
10:47 155.63 -0.15 88549 137.81
10:47 155.63 -0.15 55738 86.75
10:47 155.63 -0.15 76987 119.81
10:47 155.63 -0.15 100000 155.63
10:41 155.68 -0.12 63000 98.08
10:41 155.69 -0.12 58900 91.7
10:37 155.7 -0.11 19000 29.58
10:37 155.75 -0.08 19000 29.59
10:36 155.75 -0.08 27399 42.67
10:36 155.72 -0.1 50116 78.04
10:30 155.72 -0.1 149884 233.4
10:30 155.75 -0.08 60877 94.82
10:30 155.74 -0.08 17028 26.52
10:28 155.74 -0.08 57972 90.29
10:09 155.76 -0.07 91922 143.18
09:58 155.71 -0.1 200000 311.42
09:58 155.71 -0.1 44773 69.72
09:52 155.71 -0.1 80227 124.92
09:51 155.9 0.02 111776 174.26
09:51 155.87 0 224 0.35
09:50 155.85 -0.01 31978 49.84
09:50 155.8 -0.04 100 0.16
09:44 155.6 -0.17 885 1.38
09:44 155.67 -0.13 39190 61.01
09:44 155.68 -0.12 81336 126.62
09:30 155.58 -0.19 13195 20.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 155.87 -0.31 42485
26/03/2017 156.35 -0.04 21927
23/03/2017 156.41 -0.33 74744
22/03/2017 156.93 -0.11 95060
21/03/2017 157.11 0.26 63348
20/03/2017 156.71 0.23 149718
19/03/2017 156.35 0.17 134823
16/03/2017 156.08 0.44 212215
15/03/2017 155.4 0.37 157736
14/03/2017 154.83 0.27 159282
13/03/2017 154.42 -0.06 50610
09/03/2017 154.52 0.02 57334
08/03/2017 154.49 -0.33 63878
07/03/2017 155 -0.19 52417
06/03/2017 155.3 0.38 52420
05/03/2017 154.71 -0.13 18272
02/03/2017 154.91 -0.15 21759
01/03/2017 155.15 -0.33 23295