התחברות

MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D

שער2,807.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10/17/2019, 2:24 PM
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1158328

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון2,807.00
  שינוי באגורות0.00
  שינוי ב-%0.00
  מועד עדכון אחרון10/17/2019
  נמוך יומי2,807.00
  גבוה יומי2,807.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה07/30/2019
  שם המדד הנעקבIndxx USA Cloud Computing Index
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.80
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 07/23/2019

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Index Computing Cloud USA Ind. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על %10 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  Indxx USA Cloud Computing Index100.00

  תוכן מקודם