מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.52 0 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.95 -0.02 718
תל בונד-שקלי 50 373.87 0.01 720
מק"מ 277.62 0 800
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.9 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.23 -0.11 704
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.04 -0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.55 -0.06 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.97 0 702
ממשלתיות לא צמודות 412.4 -0.05 690
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע