מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.53 -0.09 710
תל בונד-תשואות שקלי 363.85 -0.15 718
תל בונד-גלובל 370.04 -0.27 719
תל בונד-שקלי 50 371.44 -0.04 720
תל בונד שקלי 0-3 376.95 -0.04 724
תל בונד שקלי 3-5 375.16 -0.15 725
תל בונד שקלי 5-15 371.44 -0.05 726
מק"מ 277.67 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433.22 0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.89 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 411.57 0.07 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.42 0.08 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.94 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 629.46 0.13 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע