מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 370.73 0.06 710
תל בונד-תשואות שקלי 357.12 0.09 718
מק"מ 277.59 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.58 0.04 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.55 0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.92 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 411.59 0.03 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.67 0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 628.91 0.06 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע