מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.72 -0.04 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.69 -0.03 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.39 0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.94 0.08 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.95 0 702
ממשלתיות לא צמודות 411.91 0.07 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.77 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.05 0.13 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל ממשלתי שקלי 401.86 -0.02 270 1116433
פסגות סל ממשלתי שקלי 397.18 0.01 42 1125228
תכלית ממשלתי שקלי 395.27 0.04 14 1107564
פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 4112.4 -0.05 13 1135284