מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 368.49 -0.01 710
תל בונד-תשואות שקלי 355.39 0.22 718
מק"מ 277.58 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433.92 0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 471.16 0.11 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.85 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 410.51 0.09 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.61 -0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 625.48 0.22 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחרים 4575.2 0.05 180 1116961
הראל סל שחרים 459.07 0.05 68 1116425
תכלית שחרים סד-2 453.92 0.13 5 1110766
תכלית שחרים סד-1 4556.97 1108539
פסגות סל שחרים 4644.45 1131986