מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.31 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.59 0.01 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.07 -0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.25 -0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.89 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.59 -0.08 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחרים 4601.95 0.02 412 1116961
הראל סל שחרים 461.7 0.01 35 1116425
פסגות סל שחרים 4674.9 0.01 20 1131986
תכלית שחרים סד-1 4582.92 1108539
תכלית שחרים סד-2 456.68 1110766