מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.22 0.05 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.33 0 718
מק"מ 277.61 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.95 0.01 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.74 0.09 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 325 0 702
ממשלתיות לא צמודות 412.55 0.08 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.87 0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.8 0.17 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחרים 4676.98 0.03 243 1131986
הראל סל שחרים 461.97 0.02 152 1116425
קסם שחרים 4603.81 0.1 80 1116961
תכלית שחרים סד-2 455.99 -0.04 9 1110766
תכלית שחרים סד-1 4587.7 1108539