מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 372.72 0 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.35 0.04 718
מק"מ 277.59 0 800
ממשלתיות לא צמודות 411.93 0.01 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.98 0.01 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.68 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.93 0.02 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.85 0 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 629.94 0.02 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע