מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 378.94 -0.18 710
תל בונד-תשואות שקלי 368.61 -0.25 718
תל בונד-גלובל 374.94 -0.24 719
תל בונד-שקלי 50 376.86 -0.17 720
תל בונד שקלי 0-3 377.69 -0.1 724
תל בונד שקלי 3-5 379.57 -0.19 725
תל בונד שקלי 5-15 379.59 -0.21 726
מק"מ 277.65 0.01 800
ממשלתיות לא צמודות 414.91 -0.14 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 476.83 -0.16 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.86 -0.05 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 325.01 0 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.98 -0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 639.5 -0.3 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע