מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.81 -0.2 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.03 -0.29 718
מק"מ 277.61 0 800
ממשלתיות לא צמודות 412.42 -0.11 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.61 -0.13 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.94 -0.02 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.11 -0.06 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.35 -0.22 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל גילונים סד-2 271.84 -0.02 160 1101351
קסם גילונים 2740.88 -0.02 87 1105725
הראל סל גילונים 274.2 0.05 51 1113711
תכלית גילונים סד-2 272.59 -0.01 11 1107069
פסגות סל גילונים סד-1 270.42 0.01 11 1107945
תכלית גילונים סד-1 2725.42 1109313
פסגות סל גילונים סד-3 2813.62 1135268